Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Furundžija: Presuda će biti izrečena u srijedu 15. jula

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 9. jul 1998.
CC/PIU/330tPredmet Furundžija: Presuda će biti izrečena u srijedu 15. jula

Ovo će biti prva presuda po optužbama za mučenje i silovanje

Ukoliko bude proglašen krivim, optuženom će kazna biti izrečena istog dana

Pretresno vijeće u sastavu: sudija Florence Mumba (predsjedavajuća), sudija Antonio Cassese i sudija Richard May će izreći svoju presudu u predmetu protiv optuženog Furundžije u srijedu, 15. jula 1998. godine.

Presuda će biti izrečena javno. Pretres će početi u podne (12:00 sati).

U skladu sustaljenim dogovorom sa stranama, u svrhu skraćivanja postupka, Pretresno vijeće je odlučilo da će u presudi ne samo utvrditi da li je optuženi kriv ili nije za zločine za koje se tereti, nego će takođe, u slučaju da se optuženi proglasi krivim, utvrditi kaznu.


Podsjetnik o ovom predmetu

Prema optužnici koju je protiv njega podigao tužilac MKSJ-a, Anto Furundžija, rođen u  Travniku 8. jula 1969. godine, bio je komandir specijalnih snaga u okviru HVO-a pod nazivom "Džokeri". On se 15. maja 1993. ili otprilike tog datuma nalazio u štabu “Džokera” u kompleksu pod nazivom "Bungalov" u selu Nadioci kako bi ispitao dva zarobljenika. Anto Furundžija je bio prisutan dok je zatvorenike zlostavljao jedan drugi pripadnik “Džokera” i nije učinio ništa da zaustavi ili suzbije takvo ponašanje.

Optuženog su uhapsili pripadnici snaga SFOR-a 18. decembra 1997. godine i on je prebačen u Pritvorsku jedincu MKSJ-a.

Anto Furundžija je izjavio da nije kriv po dvije tačke za koje se tereti, konkretno za mučenje i povrede ličnog dostojanstva, uključujući i silovanje, prema članu 3 Statuta MKSJ-a (kršenje zakona i običaja ratovanja).

Suđenje je počelo u ponedjeljak, 8. juna 1998. i trajalo osam dana pretresa. Posljednji dan suđenja je bio 22. jun.

Suđenje u brojkama

Trajanje suđenja

Broj dana izvođenja dokaza tužilaštva: 4,5

Broj dana izvođenja dokaza odbrane: 2,5

Svjedoci

Broj svjedoka tužilaštva: 6

Broj svjedoka odbrane: 3

Dokazni predmeti

Dokazni predmeti tužilaštva: 4

Dokazni predmeti odbrane: 22
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu