Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pavlu Strugaru odobren zahtev za privremeno puštanje na slobodu

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Hag,
3. decembar 2001.

JL/P.I.S./644-t


PAVLU STRUGARU ODOBREN
ZAHTEV ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU


Pavle Strugar je u
subotu, 1. decembra 2001. otputovao u Republiku Crnu Goru, u Saveznoj
Republici Jugoslaviji, nakon što mu je Pretresno veće I, u sastavu:
sudija Liu Daqun (predsedavajući), sudija Amin El Mahdi i sudija Alphons
Martinus Maria Orie, 30. novembra 2001. odobrilo zahtev za privremeno
puštanje na slobodu.


Podaci o predmetu


Nakon što se 21.
oktobra 2001. dobrovoljno predao Međunarodnom sudu, Pavle Strugar
se na prvom pojavljivanju 25. oktobra 2001. izjasnio da nije kriv ni po
jednoj tački optužnice.


Privremeno puštanje
na slobodu


Odbrana je 22. novembra
2001. podnela "Zahtev odbrane za privremeno puštanje na slobodu".
Dana 26. novembra 2001., odbrana je podnela "Drugi poverljivi prilog
zahtevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu". U nalogu
se navodi da Pretresno veće smatra da "svi dokumenti i informacije
koje su podnete Pretresnom veću jednako potvrđuju argument odbrane
da je zdravstveno stanje optuženog ozbiljno i da zahteva dalji tretman
specijaliste u obliku bolničkog lečenja i operacije
."


Dalje, Pretresno veće
je uzelo u obzir da vlada Republike Crne Gore između ostalog garantuje
"da će nadležni organi Republike Crne Gore delovati u
skladu sa svim nalozima Pretresnog veća po ovom pitanju
."


U nalogu se navodi
da su "vlasti Kraljevine Nizozemske obaveštene i da su se
izjasnile da nemaju prigovor na odobrenje zahteva.
" Pored toga,
Tužilaštvo je 28. novembra 2001. podnelo "Odgovor optužbe
na zahtev za privremeno puštanje na slobodu" u kome se navodi
da se "optužba ne protivi zahtevu već smatra da se dobrovoljna
predaja optuženog Sudu, kao i njegovo godište i zdravstveno stanje
ukazuju na potrebu njegovog puštanja na slobodu
."


Pretresno veće
je naložilo da se optuženi privremeno pusti na slobodu pod određenim
uslovima koji se navode u nalogu, da boravi u Republici Crnoj Gori dok
se ne naloži njegov povratak u Hag. Datum početka suđenja
u ovom predmetu još nije određen.


*****