Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otpečaćene optužnice koje ih terete za učešće u zločinima počinjenim nakon zauzimanja enklave Srebrenica

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
SUDSKA VIJEĆA
 

Hag, 21. oktobar 2002.
JL/P.I.S./705-t

DRAGO NIKOLIĆ, VUJADIN POPOVIĆ I LJUBIŠA BEARA:

OTPEČAĆENE OPTUŽNICE KOJE IH TERETE ZA UČEŠĆE U ZLOČINIMA POČINJENIM NAKON ZAUZIMANJA ENKLAVE SREBRENICA

U ponedeljak, 21. oktobra 2002., sudija Schomburg je izdao nalog da se otpečate optužnice protiv Drage Nikolića, Vujadina Popovića i Ljubiše Beare. Optužnice protiv Vujadina Popovića i Ljubiše Beare su potvrđene 26. marta, a protiv Drage Nikolića, 6. septembra 2002.

Optuženi

Drago Nikolić je rođen u novembru 1957. u selu Brana Baćić u opštini Bratunac. Za vrijeme napada snaga bosanskih Srba na enklavu Srebrenica u julu 1995. te ubijanja i pogubljenja muškaraca i dječaka, bosanskih Muslimana, koje je uslijedilo, Drago Nikolić je bio potporučnik i načelnik bezbednosti prve zvorničke lake pješadijske brigade (Zvornička brigada).

Vujadin Popović je rođen u martu 1957. u selu Popovići, opština Šekovići. Za vrijeme napada snaga bosanskih Srba na enklavu Srebrenica u julu 1995. te ubijanja i pogubljenja muškaraca i dječaka, bosanskih Muslimana, koje je uslijedilo, Popović je imao čin potpukovnika i bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Drinskog korpusa.

Ljubiša Beara je rođen u julu 1939. u Sarajevu. Za vrijeme napada snaga bosanskih Srba na enklavu Srebrenica u julu 1995. te ubijanja i pogubljenja muškaraca i dječaka, bosanskih Muslimana, koje je uslijedilo, Ljubiša Beara je bio pukovnik i načelnik bezbednosti Glavnog štaba VRS-a.

Činjenični navodi

Drago Nikolić je od 13. jula do novembra 1995. bio prisutan i na dužnosti u zoni odgovornosti Zvorničke brigade. Vujadin Popović je bio prisutan i na dužnosti u zoni odgovornosti Drinskog korpusa od 11. jula do 31. avgusta 1995. Ljubiša Beara je od 13. do 16. jula 1995. bio prisutan i na dužnosti na području Bratunca i Zvornika.

Tokom nekoliko dana nakon napada na Srebrenicu, snage VRS-a i MUP-a su zarobile, zatočile, po prijekom postupku pogubile i zakopale tijela više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz enklave Srebrenice, a djecu i žene, bosanske Muslimane, prisilno premjestile van enklave. Optužnica protiv Drage Nikolića odnosi se na njegovu navodnu umiješanost u: oportunistička ubijanja u Potočarima, oportunistička ubijanja u Bratuncu, masovna i organizovana ubijanja u Potočarima i Tišći, ubijanja i zlostavljanja zarobljenika zarobljenih duž puta Bratunac-Milići i masovna i organizovana ubijanja na području Zvornika, kao i druga oportunistička ubijanja.

Optužnica protiv Vujadina Popovića odnosi se na njegovu navodnu umješanost u odvajanje i prevoz žena i djece, bosanskih Muslimana iz Potočara, postupanje sa muškarcima, bosanskim Muslimanima zatočenim na području Potočara i Bratunca, oportunistička ubijanja u Potočarima, oportunistička ubijanja muškaraca, bosanskih Muslimana na području Srebrenice, Bratunca i Zvornika.

Optužnica protiv Ljubiše Beare odnosi se na njegovu navodnu umješanost u: zarobljavanje, zatočavanje i prebacivanje zatočenika bosanskih Muslimana duž puta Bratunac-Milići, oportunističkih ubijanja u Potočarima i duž puta Bratunac-Milići i organizovanog ubijanja muškaraca bosanskih Muslimana na području Srebrenice, Bratunca i Zvornika.

U optužnicama se navodi da su Drago Nikolić, Vujadin Popović i Ljubiša Beara, zajedno sa drugim starješinama i jedinicama VRS-a i MUP-a, bili članovi i svjesni učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, zajednički cilj kojeg je bio, između ostalog: žene i djecu srebreničke enklave prisilno premjestiti u Kladanj, 12. i 13. jula 1995.; te zarobiti, zatočiti po prijekom postupku strijeljanjem pogubiti, pokopati i nanovo zakopati hiljade bosanskih Muslimana, muškaraca i mladića od 16 do 60 godina iz srebreničke enklave, u periodu od 12. do 19. jula 1995. ili približno tog datuma.

Tačke optužnice

Optužnica tereti Draga Nikolića na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) po:

jednoj tački za genocid (član 4 Statuta - genocid; alternativno, saučesništvo radi počinjenja genocida) tri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta - istrebljivanje, ubistvo, progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi) jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo)

Optužnica tereti Vujadina Popovića na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) po:

jednoj tački za genocid (član 4 Statuta - genocid; alternativno, saučesništvo radi počinjenja genocida) četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta - istrebljivanje, ubistvo, progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nehumana djela (prisilno premještanje)) jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo)

Optužnica tereti Ljubišu Bearu na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) po:

jednoj tački za genocid (član 4 Statuta - genocid; alternativno, saučesništvo radi počinjenja genocida) četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta - istrebljivanje, ubistvo, progone na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nehumana djela (prisilno premještanje)) jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo)

Udruženi zločinački poduhvat

U optužnici se navodi da je udruženi zločinački poduhvat, čiji su Drago Nikolić, Vujadin Popović i Ljubiša Beara bili članovi i učesnici, začeli su i zamislili general Ratko Mladić i drugi 11. i 12. jula 1995. godine, a izveli i izvršili pripadnici snaga VRS-a i MUP-a, u vremenskom periodu i putem radnji navedenih u ovoj optužnici.

Među članovima ovog udruženog zločinačkog poduhvata bili su: general Ratko Mladić, komandant VRS-a , general Milenko Živanović, komandant Drinskog korpusa do oko 20:00 sati 13. jula 1995.; general Radislav Krstić, načelnik štaba/zamjenik komandanta do oko 20:00 sati 13. jula 1995., a od tog vremena komandant Drinskog korpusa; pukovnik Vidoje Blagojević, komandant Bratunačke brigade; pukovnik Vinko Pandurević, komandant Zvorničke brigade; potpukovnik Dragan Obrenović, zamjenik komandanta i načelnik štaba Zvorničke brigade; Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade; Dragan Jokić, načelnik inžinjerije Zvorničke brigade; te razni drugi pojedinci i vojne i policijske jedinice.

*****

Optužnice su na zahtjev dostupne od Outreach programa i mogu se naći na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind