Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Popović et al. (IT-05-88)

Podaci o predmetu

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

  Video zapisi

  Transkripti

  2010
  juni    
  10    
   
  2009
  juli april mart
  06, 15 21, 22 02, 03, 11
  februar januar  
  02, 03, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30  
   
  2008
  decembar novembar oktobar
  01, 03, 04, 05, 09, 11, 15 07, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 01, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 23, 28, 30, 31
  septembar august juli
  01, 10, 17, 24 25, 29 01, 03, 07, 10, 11, 22, 23, 25, 28, 29
  juni mart februar
  03, 05, 09, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 30 03 14
  januar    
  10, 11, 15, 16, 17, 22, 24, 28, 29    
   
  2007
  decembar novembar oktobar
  03, 06, 10, 11, 12, 13, 14 05, 06, 07, 08, 20, 22, 29, 30 15
  septembar august juli
  13, 14, 17, 19 21, 23, 24, 27, 30 09, 18, 19
  juni maj april
  12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28 01, 02, 04, 07, 10, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 29, 30, 31 02, 16, 17, 18, 19, 24, 25
  mart februar januar
  14, 15, 30 06, 07, 08, 09, 19, 21 18, 30, 31
   
  2006
  decembar novembar oktobar
  04, 07 01, 02, 03, 30 16, 17, 18, 19, 26, 27, 30, 31
  septembar august juli
  06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 06, 13, 14
  maj april  
  19 04  
   
  2005
  novembar    
  10    

  Saopštenja za javnost