Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Drago Nikolić prebačen u Pritvorsku jedinicu MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 17. marta 2005.
CT/MOW/951

DRAGO NIKOLIĆ PREBAČEN U PRITVORSKU JEDINICU MKSJ-a

Danas, u četvrtak, 17. marta 2005., Drago Nikolić je stigao u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Podaci o predmetu

Dana 6. septembra 2002., sudija Wolfgang Schomburg je potvrdio optužnicu protiv Drage Nikolića. Optužnica je bila zapečaćena do 21. oktobra 2002., kad ju je sudija Schomburg otpečatio te objelodanio naloge za njegovo hapšenje i predaju.

Drago Nikolić je rođen u novembru 1957. u selu Brana Bačić u opštini Bratunac. Tokom napada snaga bosanskih Srba na srebreničku enklavu u julu 1995., te ubijanja i pogubljenja muškaraca, bosanskih Muslimana, koja su uslijedila, Drago Nikolić je imao čin potporučnika i bio načelnik bezbjednosti 1. lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS) iz Zvornika (Zvorničke brigade).

Činjenični navodi

Tokom nekoliko dana nakon napada na Srebrenicu, snage VRS-a su zarobile, zatočile, po prijekom postupku pogubile i zakopale tijela više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz enklave Srebrenice, a djecu i žene, bosanske Muslimane, prisilno iselile iz enklave. Prema navodima optužnice, Drago Nikolić je počinio, planirao, podsticao, naređivao i na druge načine pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje zločina za koje je okrivljen.

Navodi se da je Drago Nikolić, zajedno sa drugim starješinama i jedinicama VRS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) navedenim u optužnici, bio član i svjestan učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, zajednički cilj kojeg je, između ostalog, bio: žene i djecu prisilno premjestiti iz srebreničke enklave u Kladanj, 12. i 13. jula 1995.; te zarobiti, zatočiti, po prijekom postupku strijeljanjem pogubiti, ukopati i nanovo zakopati hiljade muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave starih od 16 do 60 godina, u periodu od 12. jula 1995. do oko 19. jula 1995. godine. Provedba ovog udruženog zločinačkog poduhvata rezultirala je pogubljenjem po prijekom postupku više od 7.000 muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave.

Optužbe

U optužnici se Drago Nikolić tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta):

u jednoj tački za genocid (član 4 Statuta – genocid; alternativno, saučesništvo u genocidu) u tri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi), i u jednoj tački za kršenje zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo).

Datum njegovog prvog stupanja pred Sud biće objavljen u dogledno vrijeme.

Integralni tekst Optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind