Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prebacivanje Ljubomira Borovčanina

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 1. april 2005.
CT/MOW/956-t

PREBACIVANJE LJUBOMIRA BOROVČANINA

Danas, u petak, 1. aprila 2005., Ljubomir Borovčanin prebačen je u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Bio je u bijegu približno dvije i po godine.

Podaci o predmetu

U optužnici koja je potvrđena 6. septembra 2002. i otpečaćena 27. septembra 2002. navodi se da je Ljubomir Borovčanin, kao zamjenik komandanta specijalne policijske brigade (SPB) Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), bio na području Bratunca, Potočara, Sandića, Kravice, Srebrenice i Zvornika, kao i u njihovoj okolini od 11. do 18. jula 1995. godine.

Prema navodima optužnice, u vrijeme dok je bio zamjenik komandanta, Ljubomir Borovčanin je 10. jula 1995. imenovan za komandanta združenih snaga jedinica MUP-a. Kao komandant, dobio je naređenje da odgovora Radislavu Krstiću, koji je tada bio načelnik štaba Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS). Jedinice pod komandom Ljubomira Borovčanina bile su razmještene na području Potočara, Sandića, Kravice i Zvornika i u njihovoj okolini od 12. do 18. jula 1995. godine.

Tokom nekoliko dana nakon napada na Srebrenicu snage VRS-a i MUP-a su zarobile, zatočile, po prijekom postupku pogubile i zakopale tijela više od 7.000 muškaraca i mladića bosanskih Muslimana iz enklave Srebrenice, a djecu i žene, bosanske Muslimane, prisilno iselile iz enklave. U optužnici protiv Ljubomira Borovčanina navodi se da je učestvovao u: situaciono uslovljenom ubijanju u Potočarima, organizovanom ubijanju velikih razmjera u Potočarima i Tišći, ubijanju i zlostavljanju zarobljenika uhvaćenih na cesti Bratunac – Milići, organizovanom ubijanju velikih razmjera na području Zvornika, kao i drugim situaciono uslovljenim ubijanjima.

Ljubomir Borovčanin, zajedno sa drugim starješinama i jedinicama VRS-a i MUP-a navedenim u optužnici, bio je svjestan učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je zajednički cilj bio: žene i djecu prisilno premjestiti iz srebreničke enklave u Kladanj, 12. i 13. jula 1995.; te zarobiti, zatočiti, po prijekom postupku strijeljanjem pogubiti, pokopati i nanovo zakopati hiljade muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana, iz srebreničke enklave, starih od 16 do 60 godina, u periodu od 12. jula 1995. do otprilike 19. jula 1995. godine.

Optužbe

U optužnici se Ljubomir Borovčanin tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) i krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta):

u jednoj tački za saučesništvo u genocidu (član 4 Statuta – saučesništvo u genocidu), u četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje, ubistvo, progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi, nehumana djela (prisilno premještanje)), i u jednoj tački za kršenje zakona ili običaja ratovanja (član 3 Statuta - ubistvo).

Udruženi zločinački poduhvat

Udruženi zločinački poduhvat, u kojem je učestvovao Ljubomir Borovčanin, začeli su i zamislili general Ratko Mladić i drugi 11. i 12. jula 1995. godine, a izveli su ga i izvršili pripadnici snaga VRS-a i MUP-a, u vremenskom periodu i putem radnji navedenih u optužnici.

Među učesnicima ovog udruženog zločinačkog poduhvata bili su: general Ratko Mladić, komandant VRS-a, general Milenko Živanović, komandant Drinskog korpusa do oko 20:00 sati 13. jula 1995.; general Radislav Krstić, načelnik Štaba/zamjenik komandanta do oko 20:00 sati 13. jula 1995., a od tog vremena komandant Drinskog korpusa; pukovnik Vidoje Blagojević, komandant Bratunačke brigade; pukovnik Vinko Pandurević, komandant Zvorničke brigade; potpukovnik Dragan Obrenović, zamjenik komandanta i načelnik Štaba Zvorničke brigade; Momir Nikolić, pomoćnik komandanta za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade; Dragan Jokić, načelnik inžinjerije Zvorničke brigade; te razni drugi pojedinci i vojne i policijske jedinice.

Integralni tekst Optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind