Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Objelodanjena optužnica protiv Milana Gvere i Radivoja Miletića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 24. februara 2005.
CT/P.I.S./938t

OBJELODANJENA OPTUŽNICA PROTIV MILANA GVERE
I RADIVOJA MILETIĆA

Danas, 24. februara 2005., Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju objavio je detaljnu optužnicu protiv Milana Gvere i Radivoja Miletića. Optužnicu je 10. februara 2005. potvrdio sudija Liu.

U Optužnici se navodi da je u periodu u kojem su se desili događaji navedeni u njoj Milan Gvero bio pomoćnik komandanta za moral, pravna i vjerska pitanja Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), a Radivoje Miletić načelnik Odjeljenja za operativno-nastavne poslove i zamjenik načelnika štaba, ili zastupnik načelnika Glavnog štaba VRS-a.

Prema navodima Optužnice, Milan Gvero i Radivoje Miletić snose individualnu krivičnu odgovornost za djela ili propuste svojih podređenih, u skladu sa članom 7(1) Statuta Međunarodnog suda. To znači da su Gvero i Miletić počinili, planirali, poticali, naredili ili na drugi način pomogli i podržavali planiranje, pripremu i izvršenje krivičnih djela za koja se terete. Obojica se terete po sljedećim tačkama Optužnice:

četiri tačke za zločine protiv čovječnosti (član 5 – ubistvo; progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; druga nehumana djela (prisilno premještanje); deportacija) i po jednoj tački za kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 – ubistvo).

U Optužnici se navodi sljedeće:

"Milan Gvero, Radivoje Miletić i ostali oficiri i jedinice VRS-a i MUP-a, te funkcioneri RS, navedeni u ovoj Optužnici, bili su uključeni u udruženi zločinački poduhvat i operaciju, i u njima su svjesno učestvovali, sa zajedničkim ciljem da se u periodu od 11. marta 1995. do kraja avgusta 1995. muslimansko stanovničtvo iz enklava Srebrenica i Žepa istjera na područja koja nisu bila pod kontrolom RS.

Sprovođenje udruženog zločinačkog poduhvata i operacije istjerivanja muslimanskog stanovništva sa područja Srebrenice i Žepe počelo je 1992. godine, kada su snage VRS-a i RS počele napadati gradove i sela u istočnoj Bosni, kao što su Bijeljina i Zvornik, i tjerati muslimansko stanovništvo prema jugu, u pravcu Srebrenice i Žepe. Udruženi zločinački poduhvat i operacija istjerivanja Muslimana sa područja Srebrenice i Žepe nastavili su se usprkos tome što su 6. maja 1993. Ujedinjene nacije Rezolucijom br. 824 formirale enklave Srebrenica i Žepa. Tokom 1993., 1994. i 1995., vlasti RS nastavile su insistirati na odlasku Muslimana iz Srebrenice i Žepe.

Optužbe koje su predmet ove Optužnice svode se na udruženi zločinački poduhvat i operaciju koji su trajali od 11. marta 1995., kada je predsjednik Radovan Karadžić u Direktivi op. br. 7 službeno proglasio sprovođenje politike uklanjanja muslimanskog stanovništva iz Srebrenice i Žepe, pa do kraja avgusta 1995., kada su svi Muslimani iz Srebrenice i Žepe istjerani iz svojih domova u enklavama na teritoriju Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije."

U Optužnici se dalje tvrdi:

"Da bi se postigao cilj udruženog zločinačkog poduhvata i operacije, naveden u Direktivi op. br. 7, da se muslimansko stanovništvo iz Srebrenice i Žepe natjera da napusti to područje, preduzeto je nekoliko koraka koji, između ostalog, uključuju sljedeće:

a) stvoriti nepodnošljive životne uslove za stanovnike enklave;

b) vojno poraziti muslimanske snage;

c) vojno onesposobiti lokalne snage UN-a;

d) sprečavati i suzbijati međunarodnu zaštitu enklava spolja, uključujući vazdušne napade i međunarodne posmatrače; i

e) kontrolisati kretanje ljudi iz enklava.

Učesnici udruženog zločinačkog poduhvata i operacije stvarali su nepodnošljive životne uslove za stanovnike enklave na sljedeći način:

a) granatiranjem civilnih ciljeva u Srebrenici i Žepi;

b) ograničavanjem dotura humanitarne pomoći, kao što su konvoji s hranom, lijekovima i medicinskom pomoći, usprkos velikim nestašicama u enklavama."

U Optužnici se dalje navodi sljedeće:

"Radivoje Miletić i Milan Gvero mogli su predvidjeti da će srpske snage tokom udruženog zločinačkog poduhvata i operacije prisilnog premještanja i deportacije stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa počiniti pojedinačna krivična djela, kao što su pojedinačna ubistva navedena u ovoj Optužnici u paragrafima 52 i 53 i djela progona navedena u paragrafima 54(b) i (c) ove Optužnice."

U Optužnici se navode imena učesnika udruženog zločinačkog poduhvata, kako slijedi:

"Predsjednik RS Radovan Karadžić, general Ratko Mladić, komandant VRS-a, general Milenko Živanović, komandant Drinskog korpusa, do oko 20:00 sati 13. jula 1995.; general Radislav Krstić, načelnik štaba/zamjenik komandanta, do oko 20:00 sati 13. jula 1995. a, nakon toga, komandant Drinskog korpusa; pukovnik Petar Salapura, načelnik za obavještajne poslove Glavnog štaba, pukovnik Ljubiša Beara, načelnik za bezbjednost Glavnog štaba, pukovnik Radoslav Janković, oficir za obavještajne poslove Glavnog štaba, major Dragomir Pećanac, oficir za bezbjednost Glavnog štaba, pukovnik Vidoje Blagojević, komandant Bratunačke brigade; kapetan Momir Nikolić, načelnik za bezbjednost i obavještajne poslove Bratunačke brigade, pukovnik Vinko Pandurević, komandant Zvorničke brigade; potpukovnik Dragan Obrenović, zamjenik komandanta i načelnik štaba Zvorničke brigade; potpukovnik Rajko Krsmanović, načelnik saobraćajne službe Drinskog korpusa; pukovnik Lazar Aćamović, pomoćnik komandanta pozadinskih službi Drinskog korpusa; Ljubiša Borovčanin, komandant brigade specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS. U operaciji prisilnog premještanja i deportovanja muslimanskog stanovništva Srebrenice i Žepe učestvovali su i razni drugi pojedinci, te vojne i policijske jedinice."

Integralni tekst optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind