Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragoljub Ojdanić prebačen u Hag

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT
 

Hag, 25. aprila 2002.

JL/P.I.S./672-t


DRAGOLJUB OJDANIĆ PREBAČEN U HAG


Dana 25. aprila 2002., Dragoljub Ojdanić je prebačen
iz Srbije, Savezna Republika Jugoslavija (SRJ), u Pritvorsku jedinicu
Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu.


Dragoljub Ojdanić se tereti po izmenjenoj optužnici,
koja je potvrđena 29. oktobra 2001. U optužnici se navodi da su snage
SRJ i Srbije, od 1. januara 1999. do 20. juna 1999., vršile kampanju terora
i nasilja uperenu protiv albanskog civilnog stanovništva na Kosovu, postupajući
po uputstvu, na podsticaj ili uz podršku četvorice optuženih, Milana
Milutinovića, Nikole Šainovića, Vlajka Stojiljkovića i Dragoljuba
Ojdanića. Sve vreme na koje se ova optužnica odnosi, Dragoljub Ojdanić
je obavljao dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ).


Tvrdi se da su operacije usmerene protiv kosovskih
Albanaca preduzete sa ciljem da se znatan deo kosovskog albanskog stanovništva
protera sa Kosova u nastojanju da se obezbedi dalja srpska kontrola u
pokrajini. U optužnici se dalje opisuje niz dobro planiranih i iskoordiniranih
operacija koje su preduzele snage SRJ i Srbije.


Otprilike 800,000 Albanaca civila sa Kosova je proterano
iz pokrajine prisilnim deportacijama, posle čega je usledilo pljačkanje
i uništavanje njihovih domova ili granatiranje sela. Preživele stanovnike
slali su na granice susednih zemalja. Na putu su mnogi ljudi ubijeni i
zlostavljani, a imovina i lični dokumenti su im ukradeni. Pored toga,
u optužnici se navode i konkretni masakri, koje su, kako se tvrdi, počinile
srpske snage u mestima kao što su Đakovica, Suva Reka, Gnjilane,
Račak, Bela Crkva, Mala Kruša, Velika Kruša, Padalište, Izbica, Vučitrn,
zatvorski kompleks u Dubravi, Meja i Kačanik.


Tačke optužnice


U optužnici se Dragoljub Ojdanić, na osnovu individualne
krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) i krivične odgovornosti
nadređenog (član 7(3) Statuta) tereti po:


jednoj tački optužnice za kršenje zakona i običaja ratovanja
(član 3 Statuta - ubistvo),
četiri tačke optužnice za zločine protiv čovečnosti
(član 5 Statuta- deportacije, ubistvo. progoni na političkoj,
rasnoj ili verskoj osnovi; ostala nehumana dela)


Datum i vreme prvog pojavljivanja Dragoljuba Ojdanića
pred sudom biće objavljeni u dogledno vreme.


*****