Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda u predmetu Tužilac protiv Mladena Naletilića i Vinka Martinovića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost


(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
RASPRAVNA VIJEĆA
 

Den Haag, 31. ožujak 2003.

CC/P.I.S./742-t


 


PRESUDA U PREDMETU

TUŽILAC PROTIV MLADENA NALETILIĆA
I VINKA MARTINOVIĆA


 


Danas je raspravno vijeće
I, sekcija A, u sastavu: sudac Liu Daqun (predsjedavajući),
sutkinja Maureen Harding Clark i sutkinja Fatoumata Diarra, izreklo svoju
presudu u gore navedenom predmetu.


Suci su pročitali detaljnu izjavu, koju je započeo i završio
predsjedavajući sudac i koja je objavljena u integralnoj verziji
na Internet stranici Međunarodnog krivičnog suda za bivšu
Jugoslaviju http://www.un.org/icty/index-b.html.


Mladen Naletilić
je proglašen krivim po osam točaka
za zločine
protiv čovječnosti
(progoni na političkoj,
rasnoj i vjerskoj osnovi; mučenje),
za kršenja zakona i običaja
ratovanja (protupravni rad; bezobzirno razaranje koje nije opravdano vojnom
nuždom; i pljačkanje
javne i privatne imovine) i za kršenja Ženevskih konvencija
(mučenje;
hotimično nanošenje velikih
patnji ili teških povreda tijela ili zdravlja; protupravno premještanje
civila) te je osuđen
"na jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora".


Vinko Martinović
je proglašen krivim po devet točaka
za zločine
protiv čovječnosti
(progoni na političkoj,
rasnoj i vjerskoj osnovi; nečovječno
postupanje; ubojstvo), za kršenja zakona i običaja
ratovanja (protupravni rad; pljačkanje
javne i privatne imovine) i za kršenja Ženevskih konvencija
(nečovječno
postupanje; hotimično nanošenje velikih patnji
ili teških povreda tijela ili zdravlja; hotimično
lišavanje života; protupravno premještanje civila) te je
osuđen
"na jedinstvenu kaznu od 18 godina zatvora".


*****