Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće III izdalo nalog za privremeno puštanje na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Priopcenje za javnost - 28. juli 2004.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
TRIAL CHAMBER
CHAMBRE DE 1ere INSTANCE
PRETRESNO VEĆE
 

Hag, 28. juli 2004.
JL/P.I.S./874t

PRETRESNO VEĆE III IZDALO NALOG ZA PRIVREMENO PUŠTANJE NA SLOBODU JOVICE STANIŠIĆA I FRANKA SIMATOVIĆA

Dana 28. jula 2004, Pretresno veće III, koje čine predsedavajući sudija Patrick Robinson, sudija O-Gon Kwon i sudija Bert Swart, izdalo je nalog za privremeno puštanje na slobodu Jovice Stanišića i Franka Simatovića pod određenim uslovima koji su detaljno navedeni u Odluci.

Pretresno veće je prilikom razmatranja da li bi se Jovica Stanišić, ako bi bio privremeno pušten na slobodu, vratio pre početka suđenja, uzelo u obzir saradnju optuženog; pitanje dobrovoljne predaje; težinu zločina za koje se tereti; garancije vlada Srbije i Crne Gore, Republike Srbije i Republike Crne Gore; i karakter optuženog. Pretresno veće je dalje uzelo u obzir moguću opasnost koju optuženi može predstavljati za žrtve, svedoke i druge osobe ukoliko bude privremeno pušten na slobodu, kao i njegovo zdravstveno stanje.

Slično tome, prilikom razmatranja da li bi se Franko Simatović, ako bi bio privremeno pušten na slobodu, vratio pre početka suđenja, uzelo u obzir saradnju optuženog; pitanje dobrovoljne predaje; lične garancije optuženog kojima se izražava njegova spremnost da se vrati na Sud pre početka suđenja; težinu zločina za koje se tereti; i garancije vlada Srbije i Crne Gore, Republike Srbije i Republike Crne Gore. Pretresno veće je dalje uzelo u obzir moguću opasnost koju optuženi može predstavljati za žrtve, svedoke i druge osobe ukoliko bude privremeno pušten na slobodu.

U oba slučaja, Pretresno veće se uverilo da će se, ako budu privremeno pušteni na slobodu, obojica optuženih vratiti na Sud pre početka suđenja i da neće predstavljati opasnost za žrtve, svedoke ili druge osobe.

Kompletan tekst Odluke na engleskom jeziku može se naći na Internet stranici MKSJ-a http://www.icty.org/x/cases/stanisic_simatovic/tord/en/040729.pdf.

Kompletan tekst odluke na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku će biti dostupan u dogledno vreme.

*****