Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veče odlučilo da odloži izvršenje odluku u predmetu Haradinaj

Zalbeno vece odlucilo da odlozi izvrsenje odluku u predmetu Haradinaj

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Hag, 16. decembar 2005.
OK/MOW/1039t

ŽALBENO VEČE ODLUČILO DA ODLOŽI IZVRŠENJE ODLUKU U PREDMETU HARADINAJ

Žalbeno veće Tribunala je danas odlučilo da odloži izvršenje odluke Pretresnog veća donete 12. oktobra 2005. kojom bi se Ramušu Haradinaju dozvolilo "da se pojavljuje u javnosti i da se uključi u političke aktivnosti".

To znači da će se primenjivati uslovi navedeni u Odluci o privremenom puštanju na slobodu Ramuša Haradinaja, i to sve dok Žalbeno veće ne bude donelo svoju konačnu odluku po tom pitanju, koja neće biti donesena pre 21. decembra 2005. Ti uslovi uključuju i sledeće:

"[...]Optuženi će boraviti i ostati na teritoriji Kosova tokom celog trajanja privremenog boravka na slobodi i to u Prištini ili Glođanima[...]"

"[...] Optuženom neće biti dozvoljeno da se pojavljuje u javnosti i uključuje na bilo koji način u javne političke aktivnosti. Međutim, optuženom će biti dozvoljeno da se uključi u administrativne i organizacione aktivnosti u svojstvu predsednika Alijanse za budućnost Kosova, pod uslovom da takve aktivnosti nisu u sukobu sa bilo kojim od uslova koji su navedeni u ovoj odluci[...]"

*****

Tekst odluke na engleskom jeziku možete naći na sledećoj adresi:

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/acdec/en/051216.htm

Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Suda:

http://www.icty.org/