Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Optužnica protiv Miće Stanišića objelodanjena javnosti

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 10. mart 2005.
OK/MOW/946t

OPTUŽNICA PROTIV MIĆE STANIŠIĆA OBJELODANJENA JAVNOSTI

Danas 10. marta 2005, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju objelodanio je pojedinosti optužbi protiv Miće Stanišića. Optužnicu je 25. februara 2005. godine potvrdio sudija El Mahdi.

OPTUŽENI

Mićo Stanišić je rođen 30. juna 1954. u selu Ponor, opština Pale, u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH). Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Dana 21. decembra 1991., Mićo Stanišić je postavljen na dužnost ministra bez portfelja u Ministarskom savjetu imenovanom od strane Skupštine srpskog naroda u BiH. Dana 1. aprila 1992. postao je ministar novoosnovanog srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova u BiH (u daljem tekstu: MUP RS). Kao ministar unutrašnjih poslova RS-a, Mićo Stanišić je bio na najvišem položaju u MUP-u. Njegova službena nadležnost je obuhvatala javnu i državnu bezbjednost. U svojstvu ministra unutrašnjih poslova RS-a, Mićo Stanišić je bio nadležan i odgovoran za cjelokupni rad policije unutar Republike Srpske (u daljem tekstu: RS). Njemu su bili neposredno podređeni svi načelnici centara službi bezbjednosti (u daljem tekstu: CSB).

Prema navodima optužnice, Mićo Stanišić snosi individualnu krivičnu odgovornost po članu 7(1) Statuta Međunarodnog suda za krivična djela navedena u članovima 3 i 5 Statuta Međunarodnog suda i opisana u ovoj optužnici, koja je počinio, podsticao ili čije je planiranje, pripremu ili izvršenje pomagao i podržavao. Koristeći u ovoj optužnici riječ "počinio", tužilac ne želi da ustvrdi da je optuženi fizički izvršio ijedno od krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. Izraz "počinio" u ovoj optužnici označava učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu (u daljem tekstu: UZP).

Za vrijeme dok je bio na položaju nadređenog, Mićo Stanišić takođe snosi individualnu krivičnu odgovornost za radnje i propuste svojih podređenih shodno članu 7(3) Statuta Međunarodnog suda. U svojstvu ministra unutrašnjih poslova, Mićo Stanišić je vršio de jure i de facto komandu i kontrolu nad policijskim snagama koje su učestvovale u krivičnim djelima navedenim u ovoj optužnici.

UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT

Prema navodima optužnice, UZP je začet najkasnije 24. oktobra 1991., kada je osnovana Skupština srpskog naroda u BiH, i postojao je tokom cijelog perioda sukoba u BiH do potpisivanja Daytonskog sporazuma 1995. godine. Cilj UZP-a bio je trajno uklanjanje i etničko čišćenje, silom ili drugim sredstvima, bosanskih Muslimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva sa teritorije planirane srpske države, vršenjem krivičnih djela.

U optužnici se navodi da je Mićo Stanišić, učestvovao je u UZP-u kao saizvršilac najkasnije od 1. aprila 1992. pa barem do 31. decembra 1992., komandovanjem i upravljanjem pripadnicima i saradnicima MUP-a RS-a koji su bili angažovani na ostvarivanju cilja UZP-a ili su učestvovali u izvršenju krivičnih djela navedenih u ovoj optužnici i ohrabrivanjem i omogućavanjem vršenja zločina nad bosanskim Hrvatima, bosanskim Muslimanima i drugim nesrpskim stanovništvom time što nije aktivno djelovao na pokretanju istraga, hapšenju i/ili kažnjavanju izvršilaca takvih zločina.

OPTUŽBE

Mićo Stanišić tereti se po:

7 tačaka za zločine protiv čovečnosti – kažnjive po članu 5 Statuta Međunarodnog suda: progoni, istrebljenje, ubistvo, mučenje i okrutno postupanje (uključujući i prisilno premeštanje civila), deportacije, i 3 tačke za kršenja zakona i običaja ratovanja – kažnjiva po članu 3 Statuta Međunarodnog suda: ubistvo, mučenje, okrutno postupanje.

Integralni tekst Optužnice: http://www.icty.org/case/zupljanin_stanisicm/4#ind