Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Stanišić & Župljanin (IT-08-91)

Stanišić, Mićo

Stanišić, Mićo

Župljanin, Stojan

Župljanin, Stojan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Mićo Stanišić (IT-04-79) , Župljanin (IT-99-36/2) Krajina

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

Podnesci i zahtjevi

  Dokumenti odbrane

  Video zapisi

  Transkripti

  2011
  juni maj april
  01, 02, 03 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21
   
  2010
  oktobar septembar august
  01, 04, 06, 07, 08 01, 02, 03, 06, 27, 28, 29, 30 16, 17, 19, 20, 24, 25
  juli juni maj
  16, 22 01, 02, 08, 10, 11, 14, 17, 21, 22 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 31
  april mart februar
  16, 26, 27, 28 08, 11, 12, 15, 18, 19, 30, 31 01, 02, 03, 05, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25
   
  2009
  decembar novembar oktobar
  02, 08, 09 03, 11, 12, 13, 16 06, 07, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30
  septembar juni  
  04, 15, 16, 17 09  

  Saopštenja za javnost