Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dragan Nikolić prebačen na izdržavanje kazne u Italiju

SEKRETARIJAT
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 23. juni 2006
CT/MOW/1091t

Dragan Nikolić prebačen na izdržavanje kazne u Italiju

Dragan Nikolić, komandant jednog zatočeničkog logora bosanskih Srba, prebačen je 21. juna 2006. u Italiju na izdržavanje 20-godišnje zatvorske kazne.

Međunarodni sud je osudio Nikolića za učešće u progonima, ubistvu, silovanju i mučenju bosanskih Muslimana i drugih nesrpskih civila u zatočeničkom logoru Sušica, u opštini Vlasenica, u istočnoj Bosni i Hercegovini.

Nikolić je bio komandant u logoru od juna 1992. do kraja septembra 1992. Nikolić je osuđen i za ubistvo devet nesrpskih zatočenika u vrijeme dok je bio odgovoran za logor Sušica. Najstarija žrtva je bio jedan 60-godišnji muškarac čije su patnje trajale sedam dana, tokom kojih je nekoliko puta gubio svijest usljed batinanja.

Dana 4. septembra 2003., Nikolić se izjasnio krivim po tački optužnice koja ga je teretila za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, ubistvo, seksualno nasilje, mučenje.

Podaci o postupku

Prvobitna optužnica podignuta: 4. novembra 1994.

Izmijenjena optužnica podignuta: 15. februara 2002.; Treća izmijenjena optužnica: 27. juna 2003.

Prebačen na Međunarodni sud: 21. aprila 2000.

Potvrdno se izjasnio o krivici: 4. septembra 2003. izjasnio se krivim po svim tačkama Treće izmijenjene optužnice

Presuda o kazni Pretresnog vijeća: 18. decembra 2003., osuđen na 23 godine zatvora

Presuda Žalbenog vijeća: 4. februara 2005., osuđen na 20 godina zatvora

Drugi optuženi koji su prebačeni na izdržavanje kazni

Dvadeset i jedan osuđenik nalazi se na izdržavanju kazne: Duško Sikirica, Mitar Vasiljević, Dario Kordić i Zoran Žigić u Austriji; Duško Tadić i Dragoljub Kunarac u Njemačkoj; Vladimir Šantić i Darko Mrđa u Španiji; Zoran Vuković, Radomir Kovač i Dragan Obrenović u Norveškoj; Goran Jelisić i Milorad Krnojelac u Italiji; Biljana Plavšić i Miroslav Deronjić u Švedskoj; Hazim Delić i Esad Landžo u Finskoj; Ranko Češić u Danskoj; Predrag Banović i Mlađo Radić u Francuskoj i Radislav Krstić u Velikoj Britaniji.