Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće oslobodilo Vidoja Blagojevića krivice za pomaganje genocida u Srebrenici i potvrdilo preostale osuđujuće presude izrečene njemu i Draganu Jokiću

Žalbeno vijeće oslobodilo Vidoja Blagojevića krivice za pomaganje genocida u Srebrenici i potvrdilo preostale osuđujuće presude izrečene njemu i Draganu Jokiću

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VIJEĆE

Haag, 9. maja 2007.
MH/MOW/1158t

ŽALBENO VIJEĆE OSLOBODILO VIDOJA BLAGOJEVIĆA KRIVICE ZA POMAGANJE GENOCIDA U SREBRENICI I POTVRDILO PREOSTALE OSUĐUJUĆE PRESUDE IZREČENE NJEMU I DRAGANU JOKIĆU

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda danas je potvrdilo osuđujuće presude kojima su bivši oficiri vojske bosanskih Srba (VRS) Vidoje Blagojević i Dragan Jokić proglašeni krivim za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena nad bosanskim Muslimanima na području Srebrenice u julu 1995. godine. Vijeće je preinačilo osudu koja je Blagojeviću izrečena za saučesništvo u genocidu i u skladu s tim smanjilo mu kaznu na 15 godina zatvora. Draganu Jokiću je potvrđena kazna od devet godina zatvora.

Vidoja Blagojevića, bivšeg komandanta Bratunačke brigade VRS-a, Pretresno vijeće je 17. januara 2005. osudilo na 18 godina zatvora. Žalbeno vijeće je potvrdilo osuđujuće presude koje su Blagojeviću izrečene za pomaganje i podržavanje progona i za prisilno premještanje stanovništva bosanskih Muslimana iz srebreničke enklave, kao i za pomaganje i podržavanje ubistava muškaraca i dječaka bosanskih Muslimana počinjena u gradu Bratuncu. Žalbeno vijeće je odbilo sve žalbene osnove Tužilaštva koji se tiču Blagojevića, uključujući i osnov po kojem je Tužilaštvo tražilo da se poništi zaključak Pretresnog vijeća da Blagojević nije znao za masovna ubijanja u razdoblju između 12. i 14. jula 1995.

Žalbeno vijeće je odbilo nekoliko žalbenih osnova Blagojevića koje se tiču osuda za zločine, ali je smatralo da je Pretresno vijeće pogriješilo kada je zaključilo da je Blagojević kriv za saučesništvo u genocidu. Žalbeno vijeće je izjavilo da se "nijedan razumni presuditelj činjenica ne bi uvjerio van svake razumne sumnje da je, ne znajući za masovna ubistva, g. Blagojević znao za genocidnu namjeru glavnih počinilaca samo na osnovu toga što je imao saznanja o drugim činjenicama koje su se ticale operacije prisilnog premještanja".

Konstatujući da su "pritužbe g. Blagojevića na rad njegovog branioca uzrokovane njegovim sopstvenim odbijanjem da komunicira sa braniocem, kao i da izda instrukcije timu odbrane", Žalbeno vijeće je odbilo Blagojevićev prvi žalbeni osnov u kojem je on tvrdio da njegovo suđenje nije bilo pravično. Sudija Shahabuddeen je izrazio protivno mišljenje, smatrajući da je Blagojevićev zahtjev za ponovo suđenje trebalo odobriti.

Dragana Jokića, bivšeg načelnika inžinjerije Zvorničke brigade VRS-a, Pretresno vijeće je proglasilo krivim za pomaganje i podržavanje istrebljenja, ubistva i progona. Svi žalbeni osnovi odbrane i Tužilaštva koji se tiču Jokića su odbijeni i potvrđena je kazna od devet godina zatvora. Žalbeno vijeće je smatralo "da je za Pretresno vijeće bilo razumno da zaključi kako je pomoć koju je g. Jokić pružio u svojem svojstvu načelnika inžinjerije prilikom raspoređivanja inžinjerijske opreme i ljudstva u svrhu operacija pokopa u Orahovcu, Pilici, odnosno na Vojnoj ekonomiji Branjevo i Kozluku imala značajan uticaj na izvršenje masovnih pogubljenja na te tri lokacije."

Do danas, Međunarodni sud je za šest osoba izrekao pravosnažne presude u vezi s genocidom i drugim zločinima počinjenim u Srebrenici. U toku je suđenje sedmorici optuženih, dok se postupak protiv trojice optuženih nalazi u pretpretresnoj fazi. Jedan predmet je na suđenje proslijeđen Bosni i Hercegovini. Od šestorice optuženih koji se i dalje nalaze u bjekstvu, Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Zdravko Tolimir terete se za genocid u Srebrenici.

Integralan tekst sažetka presude možete naći na sljedećoj adresi:

http://www.icty.org/x/cases/blagojevic_jokic/acjug/bcs/070509bcs_summary.pdf

*****