Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Odjeci svjedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja pred MKSJ-om

Pilot-studija

Pilot-studija “Odjeci svjedočenja” se bavila dugoročnim posljedicama svjedočenja na svjedoke, te pružila dragocjeni uvid u ostavštinu najvažnijih sudionika u radu MKSJ-a— onih koji su došli svjedočiti.

Svjedoci su od ključne važnosti za međunarodno krivično pravosuđe i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija potvrdio je da je žrtvama i svjedocima potrebno pružiti podršku tokom cijelog sudskog procesa tako što je osnovao Službu za žrtve i svjedoke u isto vrijeme kad je osnovao Međunarodni sud.

Služba za žrtve i svjedoke je postavila nove standarde kada je riječ o konceptualizaciji i izgradnji sistemskih okvira i usluga potrebnih da se pruži podrška svim svjedocima pozvanim da svjedoče u krivičnim predmetima pred Međunarodnim sudom. Svojim integrisanim modelom usluga, Služba za žrtve i svjedoke odgovarala je na višedimenzionalne potrebe svjedoka prije, tokom i nakon svjedočenja. Od 1995. do 2017. godine, Služba za žrtve i svjedoke pružila je pomoć skoro 5.000 svjedoka koji su svjedočili, pri čemu je uočeno da proces svjedočenja može biti iskustvo puno izazova.

Od svjedoka se često traži da se prisjete traumatičnih događaja, gubitka svojih najbližih, svoje ratom zahvaćene zemlje, a sve to u kontekstu jednog inostranog suda, daleko od njihovog doma.  Budući da se Međunarodni sud  približavao  kraju svog mandata i ulazio  u fazu naslijeđa, bilo je od ključne  važnosti upitati svjedoke u fazi poslije svjedočenja  što je za njih značilo svjedočiti i kakav je uticaj svjedočenje imalo na njihov život.

Da bi se bolje shvatilo iskustvo svjedočenja, Služba za žrtve i svjedoke i Castleberry Peace Institute pri Univerzitetu Sjevernog Teksasa (University of North Texas ili UNT) pokrenuli su 2012. godine pilot-studiju za procjenu ključnih oblasti iskustava svjedoka. Između ostalog, ispitivani su kontekst iz kojeg dolazi svjedok i razlozi za svjedočenje, društveno-ekonomski uticaj svjedočenja, pitanja bezbjednosti, fizičko i psihičko zdravlje i dobrobit, te percepcija pravde i MKSJ-a.

Ova pilot-studija je inovativna u više aspekata. Nijedna studija ovakvog opsega do sada nije koristila sistematski i naučni proces uzorkovanja tako velike populacije, niti obuhvatila svjedoke koje su pozvale sve strane u postupku (Tužilaštvo i odbrana, kao i sudska Vijeća) kako bi ispitala uticaj koji ima svjedočenje. Stručno i iskusno osoblje Službe za žrtve i svjedoke je tokom dvije godine ispitalo 300 svjedoka, nastanjenih u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, na Kosovu i u Srbiji.

Učešće Službe za žrtve i svjedoke omogućilo je da se studijom obuhvate svjedoci koji se inače ne bi mogli obuhvatiti (kao što su svjedoci koji su u sudnici imali zaštitne mjere), a UNT je kao vanjski partner u ovom istraživanju osigurao pouzdanost i validnost istraživačkog procesa, uključujući nezavisnu analizu podataka.

Ciljevi studije:

 • Pružiti sveobuhvatnu analizu efekata na svjedoke koji proističu iz njihovog učešća u krivičnim predmetima pred MKSJ;
 • Procijeniti potrebe svjedoka i učesnicima pružiti priliku da zatvore to poglavlje svog života;
 • Doprinijeti naslijeđu MKSJ-a pružanjem korisnih informacija i smjernica za buduće strukture za podršku svjedocima.

Razvoj projekta

Služba za žrtve i svjedoke i UNT su 2012. zajednički koncipirali i razvili upitnik s višestrukim odgovorima i  otvorenim pitanjima koji je korišćen tokom intervjua sa svjedocima. Služba za žrtve i svjedoke je 2013. godine za UNT pripremila anonimni popis svjedoka koji je korišćen kako bi se napravio uzorak osoba koje dolaze u obzir da učestvuju u pilot-studiji putem stratificiranog procesa kvotnog uzorkovanja. Kako bi se očuvala povjerljivost, samo je osoblje Službe za žrtve i svjedoke direktno kontaktiralo svjedoke kako bi provjerilo njihovu spremnost da učestvuju u ovom projektu.

Nakon okončanja intervjua Služba za žrtve i svjedoke organizirala je transkribiranje i prijevod upitnika na engleski i pripremila sve  podatke za prosljeđivanje UNT-u na dalju analizu i statističko kodiranje. Zahvaljujući specifičnoj ulozi Službe za žrtve i svjedoke, kao čuvara povjerljivih podataka o svjedocima,  tokom obrade podataka anonimnost je bila zagarantovana u svim fazama projekta. Osim toga, nekim svjedocima je pružena dodatna podrška nakon obavljanja intervjua.

Studija Odjeci svjedočenja zvanično je predstavljen u Haagu 9. juna 2016., a promociji su prisustvovali stručnjaci za žrtve i svjedoke, predstavnici diplomatskog kora i drugi akteri. Kasnije tokom juna 2016. tim koji je radio na ovoj pilot-studiji otputovao je u region bivše Jugoslavije gdje su rezultati studije predstavljeni u Sarajevu, Beogradu, Prištini i Zagrebu.  Cjelokupni izvještaj dostupan je na engleskom, bosanskom, hrvatskom ili srpskom i albanskom jeziku.

Dostupnost podataka za istraživanje

Od  jula 2018. godine tim istraživača je omogućio  da anonimni podaci prikupljeni tokom rada na ovoj pilot-studiji bududostupni  javnosti kako bi se promovisao naučni integritet, podigla svijest o ovom pitanju i podstakla istraživanja i razvoj na polju podrške svjedocima u budućnosti. Kodirani podaci prikupljeni iz odgovora na tri otvorena pitanja koja su zvučno snimana bi trebali biti dostupni polovinom 2019. godine.

Preporuke

Kao rezultat ove pilot-studije, Služba za žrtve i svjedoke i UNT dali su sljedeće preporuke kako bi se  svjedocima olakšao proces svjedočenja:

 • Unutar pravosudnih institucija u ranoj fazi razraditi sistem za podršku svjedocima
 • Za svjedoke provoditi standardne programe praćenja nakon svjedočenja
 • Uspostaviti i razviti jake veze sa zajednicama gdje žive svjedoci
 • U strukturama za podršku svjedocima primjenjivati rodno osjetljiv pristup
 • Redovno davati svjedocima ažurirane informacije o važnim događajima u suđenjima
 • Podići nivo javne svijesti o dostupnim metodama liječenja trauma i psihološkim pogodnostima koje one nude
 • Ustanoviti mjere da se svjedocima pomogne u ostvarivanju njihovog prava na reparacije
 • Distribuirati informacije o procesu svjedočenja potencijalnim svjedocima

Kako dalje

Ogromna većina svjedoka podržala je ovu pilot-studiju i njene ciljeve. Posebno su pozdravili ponovljenu priliku za kontakt i potvrdili da postoji potreba za naknadnim aktivnostim poslije svjedočenja.

Daljnje studije svjedoka mogle bi dati još bolji uvid u iskustvo svjedočenja i trebale bi obuhvatiti:

 1. svjedoke koji su pred MKSJ-om svjedočili u predmetima Hadžić, Karadžić, Mladić i Šešelj,
 2. svjedoke koji su svjedočili pred MKSJ-om, a žive van bivše Jugoslavije,
 3. istraživanje uticaja svjedočenja u predmetima u vezi sa seksualnim nasiljem, kako na žene tako i na muškarce,
 4. temeljitiju analizu zamora od svjedočenja i otpornosti svjedoka.

Dodatno proširenje istraživanja, međutim, zavisiće od dodatnog vanjskog finansiranja i kapaciteta/mogućnosti Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) da podrži takve aktivnosti

Ako ste svjedočili pred MKSJ-om ili želite više informacija o ovoj pilot-studiji, molimo Vas da stupite u kontakt s uredom  Službe za podršku i zaštitu svjedoka (SPZS), ogranka Mehanizma u Hagu.

SPZS ured u Hagu:

Tel: +31 70 5128877

Email: wisphagueinfo @ un.org

SPZS Terenski ured u Sarajevu:

Tel: +387 33 568 560 ili +387 33 568 562