Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno veće poništilo osuđujuću presudu Haraqiji i potvrdilo osuđujuću presudu Morini za nepoštovanje Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
 ŽALBENO VEĆE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 23 jul 2009
NJ/MOW/PR1328t


Žalbeno veće poništilo osuđujuću presudu Haraqiji i potvrdilo osuđujuću presudu Morini za nepoštovanje Međunarodnog sudaAstrit Haraqija i Bajrush Morina


Žalbeno veće je danas poništilo osuđujuću presudu Astritu Haraqiji i potvrdilo osuđujuću presudu Bajrushu Morini za nepoštovanje Međunarodnog suda zbog zastrašivanja jednog zaštićenog svedoka na suđenju bivšem vođi kosovskih Albanaca Ramušu Haradinaju i drugima.

Pretresno veće I je 17. decembra 2008. proglasilo i Haraqiju i Morinu, Albance s Kosova, krivim za svesno i hotimično ometanje sprovođenja pravde zbog toga što su izvršili pritisak na jednog zaštićenog svedoka u predmetu Haradinaj i drugi.

Haraqija, bivši ministar kulture, omladine i sporta u Vladi Kosova, osuđen je na pet meseci zatvora. Morina, bivši politički savetnik zamenika ministra kulture, omladine i sporta u Vladi Kosova, osuđen je na tri meseca zatvora.

I Haraqija i Morina su se žalili na tu odluku i zatražili donošenje oslobađajuće presude, dok je Tužilaštvo tražilo povećanje njihovih kazni.

Žalbeno veće je prihvatilo drugi osnov za žalbu Haraqije kojim se osporava dovoljnost dokaza koji podupiru osuđujuću presudu protiv njega. Žalbeno veće je zaključilo da je Pretresno veće dalo preveliku težinu dokazima koji nisu provereni unakrsnim ispitivanjem, od kojih se većina zasnivala na “glasinama iz druge ili čak treće ruke”, kada je konstatovalo da je Haraqija imao uticaj nad Morinom i da mu je naložio da počini krivično delo nepoštovanja suda.

“Iako je Pretresno veće logično zaključilo da lične okolnosti Morine kao i sadržaj njegovog razgovora sa Svedokom 2 ukazuju na to da je on bio pod pritiskom, iz toga ne sledi nužno da je taj pritisak potekao od Haraqije”, navodi se u presudi Žalbenog veća.

Žalbeno veće je odbacilo sve osnove za žalbu Morine i Tužilaštva.

Haraqija se nalazi na privremenoj slobodi od 9. februara, a Morina od 8. aprila, nakon što su izdržali kazne koje im je izreklo Pretresno veće.

Pretresno veće I je 3. aprila 2008. godine Ramusha Haradinaja i Idriza Balaja oslobodilo krivice po svim optužbama za odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu od marta do septembra 1998. godine. Treći optuženi, Lahi Brahimaj, osuđen je na šest godina zatvora za okrutno postupanje i mučenje dve osobe u sedištu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u mestu Jablanica/Jabllanicë.

*****

Celokupni tekst sažetka presude (na engleskom( dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda na:
http://www.icty.org/x/cases/contempt_haraqija_morina/acjug/en/090723_judgement.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti na intenet stranici Međunarodnog suda na: www.icty.org

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta
: press [at] icty.org