Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće odbacilo žalbu Tužiteljstva na odluku o privremenom puštanju na slobodu Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valetina Ćorića i Berislava Pušića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
APPEALS CHAMBER
CHAMBRE D’APPEL
ŽALBENO VIJEĆE
 

Den Haag, 9. rujan 2003.
JL/P.I.S./892-t

ŽALBENO VIJEĆE ODBACILO ŽALBU TUŽITELJSTVA NA ODLUKU O PRIVREMENOM PUŠTANJU NA SLOBODU JADRANKA PRLIĆA, BRUNE STOJIĆA, SLOBODANA PRALJKA, MILIVOJA PETKOVIĆA, VALETINA ĆORIĆA
I BERISLAVA PUŠIĆA

Dana 8. rujna 2004., tročlano Žalbeno vijeće u sastavu: sudac Meron (predsjedavajući), sudac Pocar i sudac Güney, donijelo je odluku kojom je odbilo zahtjev Tužiteljstva da se dozvoli podnošenje žalbe na odluku Raspravnog vijeća o privremenom puštanju na slobodu Jadranka Prlića, Brune Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Ćorića i Berislava Pušića i poništilo odluku Žalbenog vijeća da se odgodi izvršenje naloga Raspravnog vijeća za privremeno puštanje na slobodu.

Šestorica optuženih biće pušteni na slobodu u dogledno vrijeme, čim se izvrše odgovarajuće pripreme.

PODACI O PREDMETU

Dana 30. srpnja, Raspravno vijeće I izdalo je šest odluka kojima je naloženo privremeno puštanje na slobodu optuženih. Te odluke Raspravnog vijeća zavedene su 2. kolovoza, na dan kada je na Sudu zvanično počeo ljetni odmor. Dana 3. kolovoza, Tužiteljstvo je dežurnoj sutkinji podnijelo zahtjev da se odgodi izvršenje naloga Raspravnog vijeća o privremenom puštanju na slobodu. U odluci izrečenoj 4. kolovoza, dežurna sutkinja je zahtjev Tužiteljstva proslijedila Raspravnom vijeću na odlučivanje i naložila da šestorica optuženih ostanu u pritvoru dok Raspravno vijeće ne donese odluku o zahtjevu Tužiteljstva.

Dana 5. kolovoza, Tužiteljstvo je podnijelo molbu za dopuštenje da uloži žalbu na odluke Raspravnog vijeća o privremenom puštanju na slobodu šestorice optuženih, a 6. kolovoza podnijelo je zahtjev kojim je od Žalbenog vijeća zahtijevalo da odgodi naloge Pretresnog vijeća o privremenom puštanju na slobodu, pozivajući se na pravila 54, 64, 65 i 107 Pravilnika o postupku i dokazima i inherente ovlasti Žalbenog vijeća da izvršava, kontroliše i vodi svoje postupke. Tužiteljstvo je 9. kolovoza podnijelo dodatak tom zahtjevu. Tužiteljstvo je od Žalbenog vijeća zahtijevalo da dozvoli ulaganje molbe za odgodu izvršenja bez obzira na odluku Raspravnog vijeća o zahtjevu koje je Vijeću proslijedila dežurna sutkinja.

Dana 9. kolovoza, Raspravno vijeće je izreklo odluku po zahtjevu koji mu je proslijedila dežurna sutkinja, kojom je odbilo molbu Tužiteljstva za odgodu izvršenja naloga tog Vijeća o privremenom puštanju na slobodu optuženih. Dana 10. kolovoza, Žalbeno vijeće je donijelo odluku po molbi Tužiteljstva da se odgodi izvršenje i odobrilo zahtjev Tužiteljstva da se dozvoli ulaganje molbe za odgodu izvršenja naloga Raspravnog vijeća o privremenom puštanju na slobodu.

Cjelokupni tekst odluke Žalbenog vijeća:  http://www.icty.org/x/cases/prlic/acdec/en/040908.htm