Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Žalbeno vijeće potvrdilo kazne izreèene Mladenu Naletiliću i Vinku Martinoviću

Žalbeno vijeće potvrdilo kazne izrečene Mladenu Naletiliću i Vinku Martinoviću

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
ŽALBENO VIJEĆE

Hag, 3. maj 2006.
OK/MOW/1073t

ŽALBENO VIJEĆE POTVRDILO KAZNE IZREČENE
MLADENU NALETILIĆU I VINKU MARTINOVIĆU

Žalbeno vijeće Međunarodnog suda danas je potvrdilo osuđujuće presude i kazne izrečene zapovjednicima bosanskih Hrvata Mladenu Naletiliću, zvanom Tuta, i Vinku Martinoviću, zvanom Štela.

Dana 31. marta 2003., Pretresno vijeće je osudilo Mladena Naletilića na 20 godina zatvora, a Vinka Martinovića na 18 godina zatvora, za njihovo sudjelovanje u etničkom čišćenju civila bosanskih Muslimana na području Mostara, Bosna i Hercegovina, od aprila 1993. do januara 1994. Tokom relevantnog perioda, Naletilić je bio zapovjednik Kažnjeničke bojne, vojne jedinice u sastavu Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Martinović je bio zapovjednik niže jedinice u sastavu Kažnjeničke bojne. Optuženi su, između ostalog, proglašeni krivima za progone, hotimično nanošenje velikih patnji ili teških ozljeda tijela i zdravlja, protivpravno premještanje civila i protivpravni rad. Vinko Martinović je takođe proglašen krivim za ubistvo, a Mladen Naletilić je proglašen krivim za mučenje.

I Tužilaštvo i odbrana dvojice optuženih uložili su žalbu na presudu Pretresnog vijeća. Osnovi žalbi odnosili su se na pitanja u vezi sa zakonitošću postupanja, uključujući nejasnost optužnice i podizanje alternativnih optužbi, međunarodni karakter oružanog sukoba, elemente krivičnih djela, razne činjenične nalaze Pretresnog vijeća, kao i kumulativne osude. Mladen Naletilić i Vinko Martinović su takođe uložili žalbe na kazne.

Žalbeno je vijeće u presudi odbacilo veliku većinu osnova žalbe koje su navele obje strane.

Žalbeno vijeće je, takođe, djelimično poništilo nekoliko osuda Pretresnog vijeća protiv Naletilića i Martinovića. Ipak, uzimajući u obzir konkretne okolnosti ovog predmeta, kao i oblik i stepen sudjelovanja optuženih u zločinima koji su potvrđeni u žalbenom postupku, te težinu tih zločina, Žalbeno vijeće je zaključilo da su kazne koje im je izreklo Pretresno vijeće unutar raspona koje bi bilo koje razumno sudsko vijeće moglo izreći. Stoga je potvrdilo njihove kazne na 20, odnosno 18 godina zatvora.

Međunarodni sud je optužio 161 osobu za ratne zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Do danas su zaključeni postupci protiv 97 osoba.

*****

Pogledajte sažetak presude:
http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/acjug/bcs/060503bcs_summary.pdf
 

Integralni tekst Presude možete naći na Internet stranici Suda: http://www.icty.org/x/cases/naletilic_martinovic/acjug/bcs/060503.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org