Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

20. godišnjica MKSJ – izjava predsjednika sudije Theodora Merona

PREDSJEDNIK
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 27. maj 2013.

20. godišnjica MKSJ – izjava predsjednika sudije Theodora Merona

Sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a

Povodom 20. godišnjice osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u skladu s rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija br. 827 (1993), sudija Theodor Meron, predsjednik Međunarodnog suda, dao je sljedeću izjavu:

“Prije dvadeset godina, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju 827, kojom je donesen Statut MKSJ-a i stvoren prvi međunarodni krivični sud poslije sudova u Nirnbergu i Tokiju koji su uslijedili nakon 2. svjetskog rata. Ovim postupkom Savjeta bezbjednosti potcrtana je odlučnost međunarodne zajednice da pred sud budu izvedeni oni za koje se navodi da su odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. U širem smislu, stvaranje MKSJ-a odražava privrženost međunarodne zajednice pravdi i njenu riješenost da nijedan pojedinac, pa čak ni najviše političke i vojne vođe, koji počine genocid, zločine protiv čovječnosti ili kršenja zakona i običaja ratovanja neće ostati nekažnjeni.

MKSJ se suočio i dalje se suočava sa značajnim izazovima. Ipak, svojim prvostepenim i žalbenim postupcima, svojom sudskom praksom i svojom podrškom nacionalnim pravosuđima, Međunarodni sud je dao temeljan doprinos globalnim naporima u borbi protiv nekažnjivosti, međunarodnom pravu i vladavini prava u bivšoj Jugoslaviji. Što se tiče njegovih ostalih dostignuća, Međunarodni sud je priveo 161 pojedinca, sve one protiv kojih je podigao optužnice, uključujući visoko pozicionirane vojne i političke vođe; precizirao odredbe međunarodnog humanitarnog prava u pogledu velikog broja materijalnih pitanja; doprinio uspostavljanju novog korpusa pravila o postupku i dokazima u međunarodnim krivičnim postupcima koji obezbjeđuju da takvi postupci budu i efikasni i pravični; pomogao stvaranje Vijeća za ratne zločine pri Sudu Bosne i Hercegovine i na brojne načine dijelio stručna znanja i informacije širom bivše Jugoslavije; te poslužio kao suštinski važan poligon za obuku nove generacije pravnika i advokata. Kao predvodnik u svijetu međunarodne krivične pravde, MKSJ je takođe prokrčio put za uspostavljanje brojnih drugih međunarodnih sudova, uključujući i prvi stalni međunarodni krivični sud.

Ova dostignuća bila su moguća zahvaljujući posvećenosti brojnih sudija, članova osoblja i drugih koji su radili na Međunarodnom sudu ili sa njim tokom protekle dva decenije; i brojnim svjedocima koji su podijelili svoja iskustva tokom svjedočenja pred MKSJ-om. Uspjeh Međunarodnog suda takođe je i potvrda značajne i kontinuirane podrške koju mu pružaju Ujedinjene nacije, vlade država i međunarodne nevladine organizacije, bez kojih MKSJ ne bi bio u mogućnosti da funkcioniše.

Nakon dvadeset godina svog rada, Međunarodni sud se približava završetku svog mandata i priprema se za prenos odgovornosti za ključne funkcije na novi Mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji je već preuzeo dužnost nad ključnim funkcijama Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu. Stvaranjem ovog Mehanizma, Savjet bezbjednosti je jasno stavio do znanja da se zatvaranjem MKJS-a neće otvoriti vrata nekažnjivosti. U širem smislu, Mehanizam će pomoći da se obezbijedi kontinuitet naslijeđa MKSJ-a i njegovih izvanrednih dostignuća na polju međunarodne krivične pravde i vladavine prava.”