Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Akreditacija novinara za Konferenciju o naslijeđu u Sarajevu

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE  

(Isključivo za medije. Nije zvanični dokument.)    

Haag, 29. oktobar 2012.
VE/CS/PA511t

Akreditacija novinara za Konferenciju o naslijeđu u Sarajevu

 

MKSJ organizuje konferenciju “Naslijeđe MKSJ-a u bivšoj Jugoslaviji” u Sarajevu, u utorak, 6. novembra 2012.

Pozivamo novinare da izvještavaju sa ovog važnog skupa koji će se održati u hotelu Holiday Inn, Ulica Zmaja od Bosne 4, od 9:00 do 18:00 časova. Sve radne sjednice konferencije biće otvorene za medije.

Cilj ove konferencije je da pruži priliku akterima iz regiona bivše Jugoslavije da ostvare direktan i konstruktivan dijalog o tome kako je MKSJ doprinio tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću u regionu, šta će ostaviti za sobom i kako u potpunosti iskoristiti njegovo naslijeđe.

Osim predstavnika Međunarodnog suda, među učesnicima će biti predstavnici nacionalnih pravosuđa, stručnjaci za pitanja tranzicijske pravde, žrtve, mladi, pravnici, novinari, političari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice, umetnici i drugi akteri iz bivše Jugoslavije.

Novinari koji žele da prisustvuju ovoj konferenciji treba da pošalju e-mail Ernesi Ademagić na adresu ademagic [at] un.org. Proces akreditacije će biti otvoren do četvrtka, 1. novembra, u 17:00 časova. Raspoloživi prostor je ograničen i mjesta će biti raspodijeljena prema redoslijedu pristizanja prijava.
 

****

Program i kontekstualni okvir konferencije

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, šeficom Službe za komunikacije, na jelacic [at] un.org, +31 (0)70 512 5580, +31 (0)65 357 8006.
 

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu