Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Naslijeđe MKSJ-a u bivšoj Jugoslaviji - konferencije održane 2012.

 

Sarajevo, 6. novembar 2012.
Zagreb, 8. novembar 2012.
Konferencije Outreach programa MKSJ-a sponzorisane od strane Evropske unije i vlada Nizozemske i Švicarske

 

U sklopu napora Međunarodnog suda da podstakne dijalog o svom nasleđu u bivšoj Jugoslaviji, MKSJ je u novemnru organizovao dve konferencija u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Ove konferencije su lokalnim akterima pružile priliku da ostvare direktan i konstruktivan dijalog o ulozi MKSJ u regionu. Teme o kojima se govorilo na ovim konferencijama su uključivale doprinos Međunarodnog suda tranzicionoj pravdi, ulogu Međunarodnog suda u podršci zajednicama da se suoče sa sukobima u prošlosti i načine na koje nasleđe Međunarodnog suda može nastaviti da bude relevantno ljudima kojih se njegov rad najdirektnije tiče: građanima bivše Jugoslavije.

Prva konferencija je održana u Sarajevu, u utorak, 6. novembra, je usledila konferencija u Zagrebu, u četvrtak, 8. novembra.

Ove konferencije organizuje Outreach program MKSJ, a njihovo održavanje je omogućeno velikodušnom podrškom Evropske unije i vlada Holandije i Švajcarske.

Cilj ovih konferencija je da pruže priliku akterima iz regiona bivše Jugoslavije da ostvare direktan i konstruktivan dijalog o tome kako je MKSJ doprineo tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću u regionu, šta će ostaviti za sobom i kako u potpunosti iskoristiti njegovo nasleđe.

Komentarišući važnost ovih konferencija, predsednik MKSJ, Theodor Meron, izjavio je: “Pošto su poslednja suđenja Međunarodnog suda u toku, sada je važnije nego ikada da se MKSJ obrati zajednicama u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ove konferencije Međunarodni sud nastoji ne samo da podeli informacije o svojim dostignućima, već i da čuje gledišta zainteresovanih zajednica o tome koji su sledeći koraci potrebni kako bi se učvrstilo nasleđe rada Međunarodnog suda u regionu bivše Jugoslavije”.

Osim predstavnika Međunarodnog suda, među učesnicima su bilipredstavnici nacionalnih pravosuđa, stručnjaci za pitanja pravde u tranziciji, žrtve, mladi, pravnici, novinari, političari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice, umetnici i drugi akteri iz bivše Jugoslavije.

Svaka od konferencija se sastojala od četiri dinamične panel diskusije koje su vodili moderatori, koji su podsticali na aktivnu i široku debata među panelistima. Teme ovih panel diskusija bile su iste za sve konferencije, ali su konkretna pitanja koja su se postavljala i o kojima se govorilo bitla različita, u zavisnosti od lokalnih prioriteta.

Impuls za ovaj program proistekao je iz dve konferencije o nasleđu MKSJ koje su održane u februaru 2010. i, nakon toga, u novembru 2011. u Hagu, na inicijativu bivšeg predsednika, sudije Patricka L. Robinsona. Učesnici ovih konferencija su ukazali na hitnu potrebu da se diskusije u vezi s dostignućima Međunarodnog suda i njegovom nasleđu u regionu povedu na području bivše Jugoslavije.