Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Približavanje mladima

Mladi imaju veliki potencijal da doprinesu procesu suočavanja s prošlošću u postkonfliktnim društvima, poput onih na području bivše Jugoslavije. Od 2011. godine Međunarodni sud nastoji da iskoristi taj potencijal obraćajući se učenicima srednjih škola i studentima univerziteta. Predstavnici Outreach programa i pravnici sa Međunarodnog suda išli su u njihove učionice i sale za predavanja kako bi govorili o zločinima koji su počinjeni u tim zajednicama tokom sukoba devedesetih godina XX vijeka i ulozi MKSJ-a u kažnjavanju odgovornih.

Projektom je do sada obuhvaćeno preko 8.000 mladih na području bivše Jugoslavije

zaključno s junom 2015.

 

Današnji učenici i studenti odrastali su nakon završetka sukoba i nisu bili pogođeni nasiljem na isti razoran način kao starije generacije. Outreach tim je ovim projektom nastojao da iskoristi njihovu sposobnost da naprave odmak od prošlosti i da je posmatraju na objektivniji način. Njihove prezentacije su podstakle mlade da se kritički odnose prema svemu što im se predstavlja kao činjenica, dovode u pitanje konvencije i razviju sopstveno mišljenje o sukobima i radu Međunarodnog suda.

Premda su ovim projektom ustanovljene rupe u znanju i razumijevanju razloga za osnivanje Međunarodnog suda, njegovog rada i presuda, on je takođe opovrgao široko rasprostranjenu pretpostavku da su mladi nezainteresovani za sukobe i pitanja tranzicijske. Uz veliku potrebu da za informisanjem, postoji izražena želja za diskutovanjem o vladavini prava i njenom uticaju na pomirenje i budućnost regiona u širem smislu.

Učenici i studenti širom Bosne i Hercegovina, Hrvatske, Kosova, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Crne Gore učestvovali su u ovom projektu. Prezentacije i predavanja su održani u nekim od zajednica koje su najviše pogođene ratovima devedesetih godina XX vijeka, među kojima su Srebrenica, Foča, Prijedor, Mostar, Vukovar, Zadar, Petrinja, Kačanik i Đakovica.

Projekat Outreach programa namijenjen mladima i dalje je u toku. Od pokretanja ovog projekta u decembru 2011. godine, njime je obuhvaćeno više od 8.000 mladih u bivšoj Jugoslaviji.

Projekat Outreach programa namijenen mladima u slikama