Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Njihovim riječima: učenici o međunarodnoj pravdi

Tuđa prošlost je naša sadašnjost, a da bismo imali normalnu budućnost, moramo doživjeti cjelokupnu društvenu katarzu. Ratna prošlost je poput utega vezana za naše noge, koji nas usporava u normalnom razvoju i kvalitetnom životu. ”

Maja Graca, dobitnica prve nagrade na konkursu za najbolji esej održanom 2013., Gimnaziija “Meša Selimović“, Tuzla.

Tokom godina angažmana Outreach programa MKSJ-a s mladima na području bivše Jugoslavije, njihov interes za pitanja kojima se bavi Međunarodni sud se stalno iznova pokazivao. Organizovani su nagradni konkursi u pisanju eseja kako bi se mladima pružila prilika da izraze svoja mišljenja o krivičnoj pravdi nakon sukoba.

Konkursi organizovani u Bosni i Hercegovini 2013. godine pokazali su da učenici osjećaju ličnu vezu s događajima koji su se odigrali u njihovoj regiji devedesetih godina XX vijeka, kao i s naporima da se pravda ostvari nakon rata.

Više od 200 učenika je iskoristilo priliku da se njihov glas čuje u osvrtu na pitanje “Da li su potrebna suđenja za ratne zločine počinjene tokom oružanog sukoba?”.

Tinejdžeri čiji radovi su ovdje predstavljeni rođeni su nakon završetka rata. Oni su u svojim radovima pokazali da osjećaju teret prošlosti, čemu se nadaju u budućnosti, i kako gledaju na ulogu pravde i njen doprinos mirnom okruženju.

"Hajmo se još svi samo malo potruditi da ne osuđujemo ljubav, unikatnost, život, osmijeh, nego da osudimo rat i zatvorimo ga u ćeliju i budemo ponosni jedni na druge što smo to zajedno uspjeli”.

Sabina Poplata, dobitnica treće nagrade na konkursu za najbolji esej održanom 2013. godine, II gimnazija, Sarajevo.

Nagrađene eseje možete pročitati na desnoj strani ove stranice.