Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH - Srebrenica

 
Tijelo ekshumirano na jadnoj od lokacija na kojem se jasno vidi povez za oči i ruke vezane iza leđa

 

Srebrenica je gradić u istočnoj Bosni, koji je tokom perioda od 1992. do 1995. godine bio enkalava pod kontrolom snaga bosanskih Muslimana u kojoj su utočište našle hiljade bosanskih Muslimana iz susjednih oblasti. Tokom čitavog rata, snage bosanskih Srba su ovu enklavu držale opkoljenu i često je granatirale, dok su bosanske snage, koje su djelovale iz enklave, napadale susjedna srpska sela.

Međunarodni sud je utvrdio da su tokom perioda od juna 1992. do marta 1993. godine, snage bosanskih Muslimana zatočile veći broj Srba u zgradi srebreničke policijske stanice i u zgradi iza Skupštine opštine. Prema njima je postupano okrutno, a u nekim slučajevima su premlaćivani na smrt ili ubijani.

Srebrenica je tokom 1993. godine proglašena “zaštićenom zonom”, demilitarizovanim područjem pod zaštitom UNPROFOR-a. U julu 1995. godine snage bosanskih Srba su zauzele Srebrenicu. U danima neposredno nakon zauzimanja, vojne i policijske snage bosanskih Srba su sprovele plan da se ubije više od 7000 muškaraca i dječaka, a da se žene i djeca proteraju iz ove enklave. MKSJ je ustanovio da masovna pogubljenja muškaraca i dječaka, bosanskih Muslimana, predstavljaju zločin genocida.

 
...optužba je dokazala da je u Srebrenici počinjen genocid, kao i da je general Radislav Krstić, između ostalih, za njega lično odgovoran.

Olga Kavran, zamjenica šefa Outreach programa MKSJ

Konferencija u Srebrenici omogućila je Međunarodnom sudu da upozna zainteresovane strane – asocijacije žrtava, opštinske vlasti, zvaničnike pravosuđa i policije, kao i lokalne političare i predstavnike civilnog društva – s detaljnom i sveobuhvatnom slikom aktivnosti Međunarodnog suda u vezi s navodima o ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim na tom području tokom oružanog sukoba od 1992. do 1995. godine.
 
Obilno se koristeći raznim dokaznim predmetima predočenim u predmetima na MKSJ-u, predstavnici Međunarodnog suda bili su u mogućnosti da pruže uvid u pomne i detaljne istrage koje je vodio Međunarodni sud i objasne kako su navodi o pomaganju i podržavanju genocida, ubistvima, istrebljenju i progonu dokazani pred sudom.

Radislav Krstić je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje genocida, kršenja zakona i običaja ratovanja i zločine protiv čovječnosti i osuđen na 35 godina zatvora. Dražen Erdemović je priznao krivicu za kršenja zakona ili običaja ratovanja, a Dragan Obrenović je priznao krivicu za zločine protiv čovječnosti i osuđeni su na 5 odnosno 17 godina zatvora.

Reakcije publike su ukazale na potrebu da se nastavi s nastojanjima da se počinioci svih zločina izvedu pred sud, bez obzira na nacionalnost žrtava ili počinilaca. Predstavnici MKSJ-a ponovo su izrazili spremnost Međunarodnog suda da nastavi činiti sve što može kako bi pomogao nacionalnim vlastima u pokretanju novih krivičnih postupaka. 

Ovaj prikaz sadrži sažetak svih aktivnosti koristeći se transkriptima konferencije, uključujući uvodna izlaganja, prezentacije zaposlenih na Međunarodnom sudu, fotografije korištene kao dokazni materijal u predmetima i pitanja publike.

 

Predmet Radislav Krstić
  Predmet Dragan Obrenović
Podaci o premetu

 

Pravni dokumenti
R. Krstić

  Podaci o predmetu

 

Pravni dokumenti

► Priznanje krivice

D. Obrenović
Predmet Dražen Erdemović
  Predmet Momir Nikolić
Podaci o predmetu

 

Pravni dokumenti

►Priznanje krivice


D. Erdemović
  Podaci o predmetu

Pravni dokumenti

M. Nikol

Drugi MKSJ predmeti koji se odnose na područje Srebrenice:
Blagojević i JokićKaradžićKrajišnik KrstićMilošević, SlobodanMladićOrićPerišićPopović i drugi Stanišić i Simatović Stanković i Janković Tolimir Trbić