Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Apsolutna zabrana: zločin mučenja pred Tribunalom

Apsolutna zabrana: zločin mučenja pred Tribunalom

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ ili Tribunal) imao je istorijsku ulogu u krivičnom gonjenju za zločine mučenja i okrutnog postupanja i njihovom pravnom definisanju. Ovaj dokumentarni film pruža pregled postignuća Tribunala na ovom polju međunarodnog krivičnog prava.