Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH - Konjic

Srbi sa područja Konjica zatočeni u logoru Čelebići

Grozdana Ćećez koja je svjedočila o tome kako ju je Hazim Delić silovao tokom njenog zatočeništva u logoru Čelebići
Njena priča
Konjic je brdovita i vrlo šumovita oblast i opština smještena u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, južno od Sarajeva. Sredinom aprila 1992. godine snage bosanskih Srba su opkolile ovaj gradić i odsjekle ga i od Sarajeva na sjeveroistoku i od Mostara na jugu.

Nakon uspješnih vojnih operacija snaga bosanskih Hrvata i Muslimana kojima je probijena blokada Konjica, na stotine bosanskih Srba, uključujući i žene i starije osobe su zatočene u objektu bivše Jugoslovenske narodne armije (JNA) u selu Čelebići. U periodu od aprila do decembra 1992. godine, zatočenici su ubijani, mučeni, seksualno zlostavljani, prebijani i prema njima je postupano okrutno i nečovječno. Više žena koje su bile zatočene u logoru Čelebići je često silovano i zlostavljano.
 

Zatvorenicima nije bilo spasa od vrućine – nije im bilo dozvoljeno da izađu iz hangara, dobivali su vrlo malo vode, a higijenski uslovi u hangaru su bili zastrašujući

Bob Reid,
Zamjenik šefa Istražnog odjela, Tužilaštvo, MKSJ

Konferencija u Konjicu omogućila je Međunarodnom sudu da upozna zainteresovane strane – asocijacije žrtava, opštinske vlasti, zvaničnike pravosuđa i policije, kao i lokalne političare i predstavnike civilnog društva – s detaljnom i sveobuhvatnom slikom aktivnosti Međunarodnog suda u vezi s navodima o ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim na tom području tokom oružanog sukoba od 1992. do 1995. godine.

Obilno se koristeći raznim dokaznim predmetima predočenim u predmetima na MKSJ-u, predstavnici Međunarodnog suda bili su u mogućnosti da pruže uvid u pomne i detaljne istrage koje je vodio Međunarodni sud i objasne kako su navodi o ubistvima, mučenjima, nečovječnim uslovima i protivpravnom lišavanju slobode civila dokazani pred sudom.

U predmetu Čelebići, tri optužena – Zdravko Mucić, Hazim Delić i Esad Landžo – proglašeni su krivim za teške povrede Ženevskih konvencija iz 1949. godine i osuđeni na 9, 18, odnosno 15 godina zatvora. Zejnil Delalić je oslobođen svih optužbi.
 
Reakcije publike su ukazale na potrebu da se nastavi s nastojanjima da se počinioci svih zločina, bez obzira na nacionalnost žrtava ili počinilaca, izvedu pred sud. Predstavnici MKSJ-a ponovo su izrazili spremnost Međunarodnog suda da nastavi činiti sve što može kako bi pomogao nacionalnim vlastima u pokretanju novih krivičnih postupaka.

Ovaj prikaz sadrži sažetak svih aktivnosti koristeći se transkriptima konferencije, uključujući uvodna izlaganja, prezentacije zaposlenih na Međunarodnom sudu, fotografije korištene kao dokazni materijal u predmetima i pitanja publike.
 

Predmet Mucić i ostali
Podaci o predmetu

Pravni dokumenti


Z. Mucić

H. Delić

E. Landžo

Z. Delalić