Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH - Foča

 
Karamanova kuća izvan Foče u kojoj su držane i silovane žene i djevojke
 
Samica u KP domu.U jednoj samici je držano
i po 18 zatočenika

 

Foča je grad i opština na rijeci Drini, u blizini granice sa Srbijom i sa Crnom Gorom. U aprilu 1992. godine srpske snage su zauzele grad i okolna područja koja su bila naseljena bosanskim Muslimanima. Nakon zauzimanja uslijedila su uništavanja, ubistva i teror širokih razmjera nad nesrpskim stanovništvom.

Na desetine muslimanskih žena i djevojaka su odvojene od muškaraca, zatvorene na raznim mestima i silovane. Neke od njih, među kojima i djevojčice stare 12 i 13 godina, mjesecima su robovale po privatnim kućama gdje su silovane, često premlaćivane i zlostavljane. Neke od njih su srpski vojnici kupovali i prodavali, dok su neke ubijene.

Bosanski Muslimani i drugi nesrbi su nezakonito zatočeni u Kazneno-popravnom domu gdje su mučeni, premlaćivani i zlostavljani na druge načine. Mnogi sa teritorije opštine su ubijeni a više od 200 se i dalje vode kao nestali.

 
Jednu žrtvu staru 24 godine silovalo je najmanje deset različitih vojnika, i ona se onesvijestila. Jednu djevojčicu od 15 godina silovala su najmanje tri vojnika.

Peter Mitford-Burgess,
Istražitelj,
Tužilaštvo, MKSJ

Konferencija u Foči omogućila je Međunarodnom sudu da upozna zainteresovane strane – asocijacije žrtava, opštinske vlasti, zvaničnike pravosuđa i policije, kao i lokalne političare i predstavnike civilnog društva – s detaljnom i sveobuhvatnom slikom aktivnosti Međunarodnog suda u vezi s navodima o ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava počinjenim na tom području tokom oružanog sukoba od 1992. do 1995. godine.

Obilno se koristeći raznim dokaznim predmetima predočenim u predmetima na MKSJ-u, predstavnici Međunarodnog suda bili su u mogućnosti da pruže uvid u pomne i detaljne istrage koje je vodio Međunarodni sud i objasne kako su navodi o mučenjima, silovanjima, porobljavanju i povredama ličnog dostojanstva dokazani pred sudom.

U predmetu Foča, tri optužena – Dragoljub Kunarac, Radomir Kovač i Zoran Vuković – proglašeni su krivim za zločine protiv čovječnosti i povrede zakona i običaja ratovanja i osuđeni na 28, 20 odnosno 12 godina zatvora. Milorad Krnojelac je proglašen krivim i osuđen za zločine protiv čovječnosti, mučenje, ubistvo i kršenja zakona ili običaja ratovanja i osuđen na 15 godina zatvora.

Reakcije publike su ukazale na potrebu da se nastavi s nastojanjima da se počinioci svih zločina izvedu pred sud, bez obzira na nacionalnost žrtava ili počinilaca. Predstavnici MKSJ-a ponovo su izrazili spremnost Međunarodnog suda da nastavi činiti sve što može kako bi pomogao nacionalnim vlastima u pokretanju novih krivičnih postupaka.

Ovaj prikaz sadrži sažetak svih aktivnosti koristeći se transkriptima konferencije, uključujući uvodna izlaganja, prezentacije zaposlenih na Međunarodnom sudu, fotografije korištene kao dokazni materijal u predmetima i pitanja publike.

 
Predmet Kunarac i drugi

Podaci o predmetu

Pravni dokumenti


D. Kunarac

R. Kovač

Z. Vuković
Predmet Krnojelac
Podaci o predmetu

Pravni dokumenti


M. Krnojelac

 

Drugi MKSJ predmeti koji se odnose na područje Foče:
Karadžić Krajišnik Milošević, SlobodanMladićPlavšić
Stanković i Janković
Todović i Rašević Zelenović