Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Približavanje MKSJ-a zajednicama u BiH

Tokom jednog od od svojih značajnijih poduhvata približavanja lokalnim zajednicama u bivšoj Jugoslaviji, Međunarodni sud je tokom 2004. i 2005. godine organizovao seriju konferencija od prelomnog značaja pod nazivom ‘Približavanje MKSJ-a lokalnim zajednicama u BiH’.

Ove jednodnevne konferencije održane u gradovima u kojima su počinjeni zločini, uključivale su iskrene i sveobuhvatne prezentacije osoblja Međunarodnog suda koje je neposredno bilo uključeno u rad na istragama, krivičnom gonjenju i presuđivanju o navodnim zločinima.

Ove konferencije su Međunarodnom sudu pružile priliku da na neposredan način iznese prikaz svojih aktivnosti publici koja je najviše pogođena zločinima za čije je kažnjavanje nadležan Međunarodni sud. Publika, koja se sastojala od vođa lokalnih zajednica, žrtava, povratnika, pravnih stručnjaka, predstavnika policije, novinara, naučnika i  drugih, imala je priliku da se iz prve ruke upozna sa obimnim radom Međunarodnog suda i postavlja pitanja.

Govornici su objasnili kontekst u kom su radili, načine na koje su prikupljeni dokazi i šta je na kraju utvrđeno u relevantnim predmetima i presudama.

Ove konferencije su istakle očekivanja zajednica da osumnjičeni budu izvedeni pred lice pravde i da vlasti na nacionalnom nivou odigraju svoju ulogu u ponovnom uspostavljanju vladavine prava.

Zapisnici s konferencija koji su ovdje predstavljeni pružaju fascinantan uvid u rad Međunarodnog suda, njegov uticaj na zajednice u Bosni i Hercegovini i obim zadatka koji stoji pred nacionalnim pravosudnim tijelima.

Ove konferencije, koje je organizovao Outreach program Međunarodnog suda, ostaju uzor pravosudne odgovornosti za međunarodne sudove i njihov rad sa zajednicama pogođenim zločinima.Dokumentarni filmovi

Nezavisna produkcijska kuća XY Films  je u saradnji s Helsinškim odborom za ljudska prava Republike Srpske u Bosni i Hercegovini snimila i producirala pet televizijskih dokumentarnih filmova o ovoj seriji konferencija. Ove dokumentarce, koji su prikazani javnosti na brojnim regionalnim i nacionalnim televizijama možete zatražiti od produkcijske kuće XY Films.