Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Erdemović (IT-96-22)

Podaci o predmetu

Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

  Video zapisi

  Transkripti

  1996
  novembar    
  19, 20    

  Saopštenja za javnost