Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Stanišić & Simatović (IT-03-69)

Stanišić, Jovica

Stanišić, Jovica

Simatović, Franko

Simatović, Franko

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)