Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Snimci Konferencije o naslijeđu MKSJ-a u Sarajevu - 6. novembar 2012.

Sarajevo, 6. novembar 2012.
Konferencije Outreach programa MKSJ-a sponzorisane od strane Evropske unije i vlada Nizozemske i Švicarske

Uvodne riječi:

Govornici:
 • Sudija Carmel Agius, potpredsjednik, MKSJ
 • Prof. dr. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva
 • Nj.E Ambasador Peter Sørensen, šef delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini

Panel 1: Šta je naslijeđe Međunarodnog suda i koja je njegova uloga u procesima tranzicijske pravde?

Moderator:
Nerma Jelačić, šef Službe za komunikacije, MKSJ
Panelisti:
 • Sudija Carmel Agius, potpredsjednik, MKSJ
 • Hilmo Vučinić, sudija, Sud Bosne i Hercegovine
 • Edin Ramulić, aktivista, NVO Izvor, Prijedor, BiH
 • Dr. sc. Zarije Seizović, profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
 • Aleksandar Trifunović, urednik, medijski projekat Buka, Banja Luka, BiH

Panel 2: Suočavanje s prošlošću nakon Međunarodnog suda – uloga Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), nacionalnih pravosuđa i vansudskih mehanizama za utvđivanje činjenica

Moderator:
Aleksandra Letić, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, Bijeljina, BiH
Panelisti:
 • Martin Petrov, šef Kabineta sekretara, MKSJ
 • Ibro Bulić, tužilac, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
 • Nidžara Ahmetašević, novinar i analitičar, BiH
 • Doc. dr. sc. Goran Šimić, profesor, član Ekspertske radne grupe za izradu Strategije tranzicijske pravde u BiH
 • Dino Mustafić, pozorišni i filmski reditelj, BiH

Panel 3: Budućnost prošlosti: obim naslijeđa MKSJ-a

Moderator:
Refik Hodžić, direktor Službe za komunikacije, Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu (ICTJ)
Panelisti:
 • Sudija Fausto Pocar, MKSJ
 • Branko Todorović, direktor, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, Bijeljina, BiH
 • Alma Mašić, direktor, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH
 • Anisa Sućeska-Vekić, direktor, Balkanska istraživačka mreža (BIRN) BiH

Panel 4: Značaj arhiva Međunarodnog suda

Moderator:
Thomas Osorio, savjetnik za vladavinu prava i ljudska prava, UN BiH
Panelisti:
 • Gabrielle McIntyre, šef Kabineta predsjednika MKSJ-a i MMKS-a
 • Saša Madacki, direktor, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
 • Miroslav Živanović, zamjenik gradonačelnika Sarajeva
 • Elisabeth Baumgartner, direktor, Program za suočavanje s prošlošću, Fondacija Swiss Peace

Završne riječi

Govornici:
 • Judge Fausto Pocar, MKSJ
 • H.E. Jurriaan Kraak, ambasador Kraljevine Holandije u BiH
 • H.E. Andre Schaller, ambasador Švicarske u BiH