Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Akreditacija novinara za ponovno prvo stupanje Ratka Mladića pred sud 4. jula 2011.

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 
Haag, 27. juni 2011.
VE/MOW/PA436t


Akreditacija novinara za ponovno prvo stupanje Ratka Mladića pred sud 4. jula 2011.

Ratko Mladić
 
Ponovno prvo stupanje Ratka Mladića pred sud zakazano je za ponedjeljak, 4. juli 2011. u 10:00 sati u sudnici I.

Procedura akreditacije za predstavnike sredstava javnog informisanja koji žele da prisustvuju ovom pretresu je započeta.

Da bi se akreditovali, predstavnici sredstava javnog informisanja treba da popune odgovarajući formular do 12:00 sati u četvrtak 30 juna. Napominjemo da se procedura akreditacije obavlja isključivo preko interneta i da zahtjevi putem telefona ne mogu biti procesuirani.

Imena akreditovanih novinara će biti objavljena na internet stranici Međunarodnog suda u četvrtak, 30. juna nakon 17:00 sati. Akreditacije moraju biti  preuzete od 7:30 do 9:00 sati u ponedjeljak, 4. jula na glavnom ulazu Međunarodnog suda.

Predstavnici sredstava javnog informisanja se pozivaju da se upoznaju sa zvaničnom procedurom za dobijanje pristupa glavnoj zgradi MKSJ i sudnicama.


*****

Informacije o porceduri akreditacije

Informacije o predmetu Ratka Mladića


*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu