Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Događaji koji će obilježiti početak trećeg mandata sudija MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS
CHAMBRES
DE 1ere INSTANCE
PRETRESNA VIJEĆA
 

Den Haag, 21. novembra 2001.

JL/P.I.S./636-t 


DOGAĐAJI KOJI ĆE OBILJEŽITI POČETAK
TREĆEG MANDATA SUDIJA

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJUPočetak trećeg mandata sudija Međunarodnog krivičnog
suda za bivšu Jugoslaviju biće obilježen sa nekoliko značajnih
događaja.


U četvrtak 22. novembra 2001. godine, u 17:30 sati, šest
novih stalnih sudija Međunarodnog suda će položiti zakletvu
u sudnici I. Nove sudije je Generalna skupština UN-a izabrala 14.
marta 2001.:


g. Theodor Meron iz Sjedinjenih Američkih Država
g. Mohamed Amin El Abassi Elmahdi iz Egipta
g. Carmel A. Agius sa Malte
g. Alphonsus Martinus Maria Orie iz Nizozemske
g. Wolgang Schomburg iz Njemačke, i
g. O-gon Kwon iz Republike Koreje

Istoga dana, Međunarodni sud će upriličiti informativni
sastanak sa diplomatama na kojem će diplomatama stacioniranim u Den
Haagu biti prezentiran pregled rada Međunarodnog suda i izazovi koji
su pred njim. Diplomatama će se obratiti predsjednik Suda sudija Claude
Jorda, tužiteljica Carla Del Ponte i sekretar Suda g. Hans Holthuis.


Narednog dana, u petak 23. novembra 2001., tokom vanredne plenarne
sjednice, stalne sudije će izabrati predsjednika i potpredsjednika
Međunarodnog suda, a potom će novi predsjednik objaviti sastav
Sudskih vijeća.


*****