Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donacija koja obuhvata 306 računara krenula za Bosnu i Hercegovinu

Donacija koja obuhvata 306 računara krenula za Bosnu i Hercegovinu

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SEKRETARIJAT

Hag, 26. aprila 2006.
OK/MOW/1072t

DONACIJA KOJA OBUHVATA 306 RAČUNARA KRENULA
ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Sekretarijat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je ispratila pošiljku koja sadrži 306 korištenih računara koji će biti donirani školama, centrima za mlade i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

Računarska oprema će biti donirana putem fondacije AidNet, humanitarne organizacije iz Sarajeva, koja će računare distribuirati organizacijama u oba entiteta u Bosni i Hercegovini – Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opremu će od Haaga do Sarajeva besplatno transportovati preduzeće za prevoz “Voerman International”. Gospodin Robert-Jan Voerman, direktor “Voerman International” rekao je da je to “dio politike ovog preduzeća da pomogne u pružanju usluga zajednicama u nevolji”.

Povodom službenog ispraćaja ove pošiljke, Hans Holthuis, sekretar MKSJ, je izjavio da je “naročito zadovoljan što oprema koju je Međunarodni sud zamijenio može biti od koristi mladim ljudima iz svih etničkih zajednica u Bosni i Hercegovini, gdje je počinjena većina zločina iz nadležnosti Međunarodnog suda”. G. Holthuis se takođe zahvalio preduzeću “Voerman International” na velikodušnoj pomoći.

Ambasador Bosne i Hercegovine, Fuad Sabeta, izrazio je svoju zahvalnost na naporima Međunarodnog suda da na ovaj način pomogne zajednicama u Bosni i Hercegovini.

Ova pošiljka je dio postojećeg projekta MKSJ. Tokom protekle godine, Međunarodni sud je nastojao da svoju kancelarijsku opremu koja je zamijenjena pruži onima u bivšoj Jugoslaviji kojima ona može biti od koristi. U Bosni i Hercegovini, ove napore je pomogao AidNet, tako što je računarsku opremu distribuirao u udaljena područja gdje će poslužiti mladima i ženama. Važno je napomenuti da je AidNet takođe na računare instalirao softver o vlastitom trošku i pobrinuo se za tehničku i drugu podršku krajnjim primaocima.
Predstavnici sredstava informisanja će biti obaviješteni kada oprema stigne u Bosnu i Hercegovinu.
 

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org