Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Donatori prikupili 15,7 miliona eura za vijeće za ratne zločine pri Državnom sudu BiH

OHR
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Den Haag, 30. oktobra 2003.
OM/P.I.S./797-t

Donatori prikupili 15,7 miliona eura za vijeće za ratne zločine pri Državnom sudu BiH

Na konferenciji koja je danas održana u Hagu, međunarodna zajednica je obećala 15,7 miliona eura za osnivanje specijalizovanog vijeća za ratne zločine pri Državnom sudu Bosne i Hercegovine.

"Tako će Bosna i Hercegovina (BiH) dobiti instituciju neophodnu za krivično gonjenje pojedinaca optuženih da su počinili ratne zločine u BiH tokom rata od 1992. do 1995. godine. Međutim, ova institucija će uspješno raditi samo ako dobije odgovarajuću finansijsku podršku, i današnja konferencija je zato toliko značajna da bi osiguralo da osobe odgovorne za ratne zločine budu izvedene pred lice pravde. Ured visokog predstavnika (OHR) će podržati samo onaj proces koji ima odgovarajuću finansijsku podršku”, rekao je ambasador Bernard Fassier na današnjoj donatorskoj konferenciji, čiji je domaćin bio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Ambasador Fassier predvodi napore više međunarodnih institucija da se osigura podrška razvoju vladavine prava u BiH.

Ured visokog predstavnika i MKSJ pozdravili su velikodušnost donatora i potvrdili da obećanom svotom mogu zadovoljiti potrebe za prve dvije godine.

U novembru 2002., visoki predstavnik Paddy Ashdown i bivši predsjednik MKSJ-a sudija Claude Jorda započeli su razgovore o razvijanju kapaciteta BiH za procesuiranje ratnih zločina pred domaćim sudovima. Složili su se tada da je uspješno procesuiranje ratnih zločina u BiH ključna komponenta sprovođenja pravde, unapređenje pomirenja među zajednicama u BiH, kao i omogućavanje porodicama oko 250.000 žrtava rata da barem donekle prebole gubitak.

“U augustu ove godine, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je Rezolucijom br. 1503 snažno podržao osnivanje Vijeća za ratne zločine u okviru Državnog suda Bosne i Hercegovine kao bitnog preduslova za strategiju ostvarenja mandata MKSJ-a”, rekao je predsjednik MKSJ-a sudija Theodor Meron. “U tom smislu, danas smo napravili veliki korak naprijed.”

Ukoliko specijalizovano Vijeće za ratne zločine dobije dovoljno sredstava, očekuje se da će početi sa radom krajem sljedeće godine, i da će se na njega vremenom prenijeti neki od predmeta sa MKSJ-a.

Donatorima je danas predstavljen detaljni organizacioni plan i institucionalni budžet, kojim su početni troškovi za prve dvije godine rada specijalizovanog vijeća procijenjeni na 17,2 miliona eura. Za narednih tri do pet godina biće potrebno dodatnih 20,7 miliona eura. Ovaj plan, detaljno razrađen u februaru ove godine, rezultat je konsultacija između pravosudnih i vladinih organa BiH, OHR-a, MKSJ-a i drugih međunarodnih organizacija koje su prisutne na teritoriji BiH. Bosnu i Hercegovinu je predstavljao njen ambasador u Nizozemskoj Nj.E. Željko Jerkić.

Predlozi koji su danas iznijeti u Hagu odnose se na specijalizovano vijeće za ratne zločine u okviru Državnog suda BiH, odjel za ratne zločine u sastavu Državnog tužilaštva BiH i renoviranje objekata sa potrebnim mjerama obezbjeđenja i sigurnosti, kao i objekata za pritvor. Moraće se osigurati i program za zaštitu svjedoka, te uvećati kapacitet za vođenje istraga.

Osavremenjeni krivični zakon BiH, koji je stupio na snagu početkom godine, daje Državnom sudu BiH nadležnost nad svim predmetima koji se tiču ozbiljnih krivičnih djela, uključujući i ratne zločine. Specijalizovano vijeće za ratne zločine će privremeno biti ojačano komponentom međunarodnih sudija i tužilaca, i to u prelaznom periodu do pet godina. Tokom ovog početnog perioda specijalizovano Vijeće će raditi u bliskoj saradnji sa MKSJ-om, a nakon toga će nastaviti da procesuira ratne zločine u BiH.

Današnju konferenciju je organizovao OHR, a podržao MKSJ. Konferenciji su prisustvovali članovi Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, zemlje članice Evropske unije, zemlje koje se pridružuju Evropskoj Uniji, kao i druge evropske zemlje.

Spisak donatora i iznos koji su dali se, na zahtjev, mogu dobiti od OHR-a i Službe za informisanje javnosti MKSJ-a.