Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Države članice pohvalile ulogu Međunarodnog suda u kreiranju nove kulture međunarodne odgovornosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIK

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 17. oktobar 2012.
CS/PRX1521t
 

Države članice pohvalile ulogu Međunarodnog suda u kreiranju nove kulture  međunarodne odgovornosti

 

Nakon obraćanja predsjednika Theodora Merona Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u ponedeljak, u kojem je prezentirao devetnaesti godišnji izvještaj Međunarodnog suda, nekoliko država članica izrazilo je jasnu podršku MKSJ-u i njegovim dostignućima.

Ioannis Vrailas, iz Delegacije Evropske unije, istakao je ulogu koju su MKSJ i Međunarodni krivični sud za Ruandu (MKSR) odigrali u jačanju vladavine prava na Balkanu i u Ruandi, kao i šire: “Oni su bili preteča stvaranju jurisprudencije koja je izvor inspiracije za sve nacionalne i međunarodne jurisdikcije koje će se morati baviti ovakvim zločinima. Njegova djelato potvrđuju.” Vrailas je pozvao sve države da sarađuju i sa MKSJ-om i sa MKSR-om u skladu sa svojim obavezama koje prositiču iz relevantnih rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Joan Prince u ime Sjedinjenih Američkih Država, pohvalila je predsjednika Merona na preduzetim upravnim i administrativnim mjerama i mjerama štednje, kao i na nejgovim naporima u vezi sa Mehanizmom za Međunarodne krivične sudove (MMKS). Naglasila je da je u skoro 20 godina od osnivanja Međunarodni sud, zajedno sa MKSR-om, artikulisao “snažankorpus međunarodnog prava. Prince je dodala da je zahvaljujući radu oba ova Suda svijet danas upoznat sa “nekim od najgnusnijih zločina protiv čovječanstva”. Prince je takođe pohvalila napore Međunarodnog suda u oblastima izgradnje lokalnih kapaciteta i edukacije, koji će pomoći u izgradnji dugotrajnog mira i pomirenja.

Predstavnik Rusije Igor A. Panin istakao je napore rukovodstva oba Međunarodna suda da se Mehanizam pokrene na vrijeme i da se učinkovito pripremi pravilnik o postupku Mehanizma i angažuje neophodno osoblje. Pohvalio je napore MKSJ-a da svoj rad pravovremeno privede kraju i konstatovao da na MKSJ-u “nema većih kašnjenja u (…) predmetima Mladić i Hadžić”.

Izvještaji MKSJ-a podnose se godišnje Generalnoj skupštini. U svom prvom obraćanju Generalnoj skupštini otkako je preuzeo funkciju predsjednika u novembru 2011., predsjednik Meron je izvijestio o koracima preduzetim u provođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda i zahvalio državama članicama na njihovoj značajnoj podršci u proteklim godinama.  

 

*****

Saopštenje za javnost UN-a (na engleskom)

Cjelokupan tekst predsjednikovog govora (na engleskom) I Godišnji izvještaj

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu