Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dva suca ad litem položila zakletvu

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
TAJNIŠTVO
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Den Haag, 27. lipnja 2006.
CVO/MOW/1092tDva suca ad litem položila zakletvu

Sudac Ali Nawaz Chowhan (Pakistan) i sutkinja Tsvetana Kamenova (Bugarska) danas su položili zakletvu kao suci ad litem, ili privremeni suci, Međunarodnog suda. Glavni tajnik UN-a imenovao ih je oboje kao suce ad litem kako bi sudili u predmetu Milutinović i drugi, koji se odnosi na šestoricu bivših srpskih i jugoslavenskih političkih, vojnih i policijskih dužnosnika. Početak suđenja zakazan je za 10. srpnja 2006.

Na Međunarodnom sudu radi 16 stalnih sudaca koje bira Opća skupština UN-a i, najviše 12 sudaca ad litem istovremeno. Suci ad litem imenuju se kako bi sudili u konkretnom predmetu. Imenuje ih glavni tajnik UN-a na zahtjev predsjednika Međunarodnog suda iz skupine od 27 sudaca koje je izabrala Opća skupština UN-a.

Životopise suca Chowana I sutkinje Kamenove, kao i životopise svih drugih stalnih sudaca i sudaca ad litem možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda: www.un.org/icty/glance/index.htm.


*****
Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.un.org/icty.

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu