Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Fatmir Limaj i Isak Musliu oslobođeni Haradin Bala osuđen

Fatmir Limaj i Isak Musliu oslobodjeni Haradin Bala osudjen

Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VEĆA

Hag, 30. novembar 2005.
CT/MO/1028t

FATMIR LIMAJ I ISAK MUSLIU OSLOBOĐENI HARADIN BALA OSUĐEN

Limaj i Musliu oslobođeni svih optužbi Obojica se puštaju na slobodu Bala proglašen krivim i osuđen na 13 godina zatvora

Sažetak presude koji je pročitan u sudnici

Međunarodni krivični sud u Hagu oslobodio je Fatmira Limaja i Isaka Musliua svih optužbi koje su navedene u optužnici u vezi sa njihovim navodnim učešćem u zločinima počinjenim na području Lapušnika na Kosovu i u logoru Lapušnik 1998. godine. Sudije su naložile da budu pušteni na slobodu čim to bude moguće.

U istoj odluci, sudija Parker (presedavajući), Thelin i Van Den Wyngaert proglasili su Haradina Balu krivim za mučenje, nečovečno postupanje i ubistvo u vezi sa maltretiranjem troje zarobljenika u logoru Lapušnik, njegovom ulogom u "održavanju i sprovođenju nehumanih uslova" u logoru, pomaganjem pri mučenju jednog zatvorenika i učestvovanjem u ubistvu devet zarobljenika iz logora koji su 25. ili 26. jula 1998. odvedeni na planinu Beriša i ubijeni. Sedam tačaka optužnice protiv njega je odbačeno.

U optužnici se navodi da je Fatmir Limaj bio jedan od komandanata Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i odgovoran za područje Lapušnika i za funkcionisanje istoimenog zarobljeničkog logora, da je Isak Musliu bio jedan od komandanata OVK i da je povremeno radio kao stražar u zarobljeničkom logoru, i da je Haradin Bala takođe bio jedan od komandanata i stražar u zarobljeničkom logoru.

Ovo je prva presuda koju je Međunarodni sud izrekao u vezi sa zločinima za koje se navodi da su izvršeni na Kosovu. MKSJ je podigao izvestan broj optužnica protiv lica koja u vezi sa navodnim zločinima na Kosovu. Među onima koji se terete za učešće u deportaciji približno 800.000 kosovskih Albanaca i ubistva stotine drugih 1999. su sledeća lica na visokim položajima u političkom i vojnom rukovodstvu Srbije i Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) u vreme kada se navodi da su zločini počinjeni:

Slobodan Milošević, tadašnji predsednik SRJ

Milan Milutinović, tadašnji predsednik Srbije

Nikola Šainović, tadašnji potpredsednik SRJ

Dragoljub Ojdanić, tadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ)

Nebojša Pavković, tadašnji komandant Treće armije VJ

Vladimir Lazarević, tadašnji komandant Prištinskog korpusa Treće armije VJ,

Vladimir Đorđević, tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Srbije i načelnik Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP)

Sreten Lukić, tadašnji načelnik štaba MUP-a za Kosovo

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv sledećih lica za zločine koji su navodno počinjeni protiv srpskih civila, kao i civilnog stanovništva albanske i romske/egipatske nacionalnosti u operativnoj zoni Dukađin na zapadnom Kosovu 1998. godine:

Ramuš Haradinaj, tadašnji komandant OVK u operativnoj zoni Dukađin

Idriz Balaj, tadašnji pripadnik OVK koji je bio direktno odgovoran Ramušu Haradinaju i imao funkciju komandanta specijalne jedinice zvane "Crni orlovi"

Lahi Brahimaj, tadašnji zamenik komandanta Operativnog štaba Dukađin

Od svog osnivanja 1993. godine, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Postupci protiv 85 lica do danas su završeni. Sedam optuženih lica je u bekstvu.

*****
Integralni tekst sažetka presude koji je sudija Parker pročitao možete naći na

Internet stranici Međunarodnog suda na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/x/cases/limaj/tjug/bcs/051130_Limajetal._summary_bcs.pdf

Integralni tekst presude možete naći na Internet stranici Međunarodnog suda na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/x/cases/limaj/tjug/bcs/Limaj_judg051130b.pdf

Sve postupke pred Sudom možete pratiti na Internet stranici Mežunarodnog suda: www.icty.org