Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala četrnaest sudija

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 22. novembar 2004.
JP/P.I.S./913-t

GENERALNA SKUPŠTINA UJEDINJENIH NACIJA IZABRALA ČETRNAEST SUDIJA

U petak, 19. novembra 2004, posle 7 krugova glasanja koji su trajali dva dana, Generalna skupština Ujedinjenih nacija izabrala je sledeće sudije za stalne sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) s mandatom od četiri godine, koji će početi 17. novembra 2005. i trajati do 2009:

Carmel A. Agius (Malta)
Jean-Claude Antonetti (Francuska)
Iain Bonomy (Ujedinjeno Kraljevstvo)
O-gon Kwon (Republika Koreja)
Liu Daqun (Kina)
Theodor Meron (Sjedinjene Američke Države)
Bakone Melema Moloto (Južna Afrika) (novoizabran)
Alphonsus Martinus Maria Orie (Holandija)
Kevin Horace Parker (Australija)
Fausto Pocar (Italija)
Patrick Lipton Robinson (Jamajka)
Wolfgang Schomburg (Nemačka)
Mohamed Shahabuddeen (Gvajana)
Christine van den Wyngaert (Belgija) (novoizabrana)

Član 13 i 13 bis Statuta MKSJ-a regulišu kvalifikacije i izborni postupak stalnih sudija. Ovaj dokument se može naći na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/sid/135