Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je prvih sest sudija ad litem Izjava tužiteljice u svezi s predmetima Gotovina i Ademi

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT
PRESIDENT
PREDSJEDNIK
 

Hag, 31. jula 2001.

SB/P.I.S./607-t


GENERALNI SEKRETAR UJEDINJENIH NACIJA

IMENOVAO JE PRVIH ŠEST SUDIJA AD LITEM


Nakon što je Generalna skupština 12. juna 2001. izabrala 27 sudija ad
litem
, predsjednik suda sudija Claude Jorda pozdravlja imenovanje slijedećih
šest sudija ad litem koji će početi raditi od 3. septembra
2001.:

g-đa Maureen Harding Clark (Irska)

g-đa. Fatoumata Diarra (Mali)

g-đa Ivana Janu (Češka)

g-din Amarjeet Singh (Singapur)

g-đa Chikako Taya (Japan)

g-đa Sharon A. Williams (Kanada)


Nakon dolaska na MKSJ, sudije ad litem će od 3. do 7.
septembra 2001. prisustvovati seminaru na kojem će imati priliku da
se upoznaju sa radom Međunarodnog suda.


Sudije ad litem će tada biti imenovani u vijeća za
neko od tri suđenja za koja se očekuje da počnu 10. septembra
2001.:


Tužilac protiv Blagoja Simića, Milana Simića, Miroslava Tadića
i Sime Zarića

Tužilac protiv Mladena Naletilića i Vinka Martinovića

Tužilac protiv Mitra Vasiljevića


Sudije ad litem će, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku
i dokazima, biti pozvane da polože svečanu zakletvu u četvrtak,
6. septembra 2001. u sudnici I.


Predsjednik Međunarodnog suda je izrazio mišljenje da je dolazak
prvih šest sudija ad litem važan događaj u istoriji Međunarodnog
suda koji se podudara sa velikim povećanjem aktivnosti u sudnicama
od početka septembra 2001.


Predsjednik, sudije i svi zaposleni žele iskrenu dobrodošlicu prvim
sudijama ad litem koji počinju rad na Međunarodnom sudu.


*****