Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon posjetio MKSJ i pohvalio rad Međunarodnog suda

MEĐUNARODNI SUD
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 1. februar 2007.
RH/MOW/1144t

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon posjetio MKSJ i pohvalio rad Međunarodnog suda

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetio je danas Međunarodni sud u sklopu svog kratkog obilaska međunarodnih sudskih institucija koje su smještene u Haagu.

Generalni sekretar se sastao sa predsjednikom Međunarodnog suda Faustom Pocarom i sa tužiteljicom Carlom del Ponte. Pored toga, Ban Ki-moon se sastao sa brojnim sudijama MKSJ-a i kratko se obratio osoblju Suda.

Za vrijeme sastanka sa predsjednikom Pocarom, generalni sekretar je kratko upoznat sa Strategijom okončanja rada Suda i sa povećanim naporima jednog dijela sudija da zaključe suđenja što je brže moguće. Postavljeno je pitanje bjegunaca koji još nisu privedeni pravdi, njihovog uticaja na uredno okončanje rada Međunarodnog suda i akcija koje treba preduzeti ako oni ne budu uhapšeni u bliskoj budućnosti. Predsjednik Pocar je naglasio uspjeh Međunarodnog suda u tome što je do sada zaključeno preko 100 predmeta, dok se trenutno održava sedam suđenja istovremeno.

Generalni sekretar se zahvalio tužiteljici Del Ponte za njene napore od 1999. i za sveukupni rad njene kancelarije. Generalni sekretar se u potpunosti slaže sa tužiteljicom da je neophodno da ostali bjegunci, a posebno Mladić i Karadžić, budu prebačeni u Međunarodni sud bez odlaganja kako bi MKSJ mogao da uspješno ispuni svoj mandat.

U kratkom obraćanju medijima, generalni sekretar UN-a je pohvalio rad Međunarodnog suda i izrazio 'najdublju zahvalnost i poštovanje za ono što sudije i tužioci rade i što će raditi kako bi učvrstili princip vladavine prava.' Nadalje je primijetio da 'je od velike važnosti za međunarodni mir i bezbjednost da se princip vladavine prava čvrsto uspostavi i da se privede kraju pitanje nekažnjenosti ratnih zločinaca.'

Generalni sekretar takođe preporučuje Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da stupe pred Međunarodni sud kako bi im se sudilo. Izjavio je da bi to bilo 'od interesa i koristi za njih kao i za međunarodni mir i bezbjednost'. Takođe je izrazio solidarnost sa Međunarodnim sudom izjavivši 'Znam da postoji osjećaj frustracije zbog nemogućnosti da se završi ono za što MKSJ ima mandat zato što nema saradnje, zato što nisu dostupni oni koji su optuženi' i dodao: 'Ovo je pitanje gdje treba blisko sarađivati i konsultovati se sa članovima Savjeta bezbjednosti'.

Generalni sekretar je završio obraćanje izražavajući svoju ličnu obavezu radu Međunarodnog suda rekavši: 'Čvrsto stojim iza veoma plemenitog i važnog rada MKSJ-a i nastaviću da sarađujem sa njim.'


Da bi skinuli fotografije posjete kliknite na sljedeći link:

http://www.un.org/icty/pressreal/2007/PR1144e-annex.htm