Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Goran Hadžić u pritvoru Međunarodnog suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 22. jul 2011
VE/MOW/PR1430t


Goran Hadžić u pritvoru Međunarodnog suda

 
 

 

Goran Hadžić, poslednji preostali optuženi u bekstvu, danas je prebačen u pritvor Međunarodnog suda, nakon što je gotovo sedam godina bio u bekstvu. Hadžić, koga su srpske vlasti uhapsile 20. jula 2011. godine, prebačen je u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija u Hagu.

Datum prvog stupanja Hadžića pred sud, na kojem će od njega biti zatraženo da se izjasni o optužbama koje mu se stavljaju na teret, biće naknadno objavljen.

Goran Hadžić, bivši predsednik samoproglašene Republike Srpske Krajine, tereti se za više zločina počinjenih od juna 1992. do decembra 1993. godine u istočnoj Slavoniji, Hrvatska, uključujući progone, ubistvo, protivpravno lišavanje slobode, mučenje, nečovečna dela, okrutno postupanje, deportaciju i bezobzirno pustošenje.

Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija, u kojoj se Hadžić nalazi, ispunjava najviše međunarodne standarde tretmana pritvorenika. Njom se rukovodi na način kojim se poštuju dostojanstvo i prava pritvorenika i pružaju im se svi neophodni uslovi za pripremu odbrane.

Navodi se da je Hadžić bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj trajno uklanjanje većine hrvatskog i drugog nesrpskog stanovništva sa otprilike jedne trećine teritorije Hrvatske kako bi to područje postalo deo nove države pod srpskom dominacijom.

Među učesnicima tog udruženog zločinačkog poduhvata bili su Jovica Stanišić, Franko Simatović i Vojislav Šešelj, kojima se trenutno sudi pred Međunarodnim sudom, kao i bivši predsednik Srbije Slobodan Milošević.

Hadžić se tereti za progone, koji su uključivali deportacije ili prisilno premeštanje na desetina hiljada hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući i deportaciju najmanje 5.000 stanovnika Iloka i 20.000 stanovnika Vukovara u Srbiju i prisilno premeštanje na lokacije unutar Hrvatske najmanje 2.500 stanovnika Erduta.

U optužnici stoji da je “praktično celokupno hrvatsko i nesrpsko stanovništvo sa ovog područja bilo je prisilno premešteno, deportovano ili ubijeno”.

Hadžić se tereti za istrebljenje, ubistvo i hotimično lišavanje života na stotine hrvatskih i drugih nesrpskih civila, uključujući i 264 žrtve odvedene iz vukovarske bolnice nakon srpskog preuzimanja kontrole nad tim gradom u novembru 1991. godine. Prema optužnici, žrtve su prebačene u kasarnu JNA, a nakon toga na poljoprivredno dobro Ovčara, gde su premlaćivane i mučene, pre nego što su odvedene na jednu udaljenu lokaciju između poljoprivrednog dobra Ovčara i Grabova, gde su ubijene i zakopane u masovnoj grobnici.

Hadžić je optužen za protivpravno lišavanje slobode na hiljade hrvatskih i drugih nesrpskih civila u više zatočeničkih objekata, uključujući poljoprivredno dobro Ovčara i skladište Veleprometa u Vukovaru, poljoprivredno dobro Stajiċevo, kasarne u Begejcima i Zrenjaninu u Srbiji i u zgradu policije i hangar u blizini železničke stanice u Dalju. Prema optužnici “Životni uslovi u ovim zatočeničkim objektima bili su surovi i karakterisalo ih je nehumano postupanje, pretrpanost, gladovanje, prisilni rad, neadekvatna zdravstvena zaštita i stalno fizičko i psihičko zlostavljanje, uključujući lažna pogubljenja, mučenje, premlaćivanje i seksualne delikte”.

Hadžić se takođe tereti za bezobzirno pustošenje i pljačku javne i privatne imovine, uključujući pljačkanje i uništavanje kuća, kulturnih ustanova i verskih objekata u gradovima i selima kao što su Dalj, Dalj Planina, Ćelije, Vukovar, Erdut, Erdut Planina, Lovas, Aljmaš, Šarengrad, Bapska i Tovarnik.
 

*****
 

Proces akreditacije za prvo stupanje Hadžića pred sud još nije započet. Dalje informacije će biti
dostavljeneu posebnom obaveštenju za medije kojim će se najaviti datum i vreme prvog stupanja pred sud.

Za više informacija o Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu