Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Goran Lajić vraćen u Njemačku

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 18. jun 1996.
CC/PIO/090t

Goran Lajić vraćen u Njemačku

Danas, 18. juna 1996. godine, Goran Lajić se vratio u Njemačku kao slobodan čovjek nakon odluke koje je 17. juna 1996. donijelo Pretresno vijeće I, kojim je predsjedavao sudija Claude Jorda.

Donoseći ovu odluku, Pretresno vijeće I je konstatovalo da "ne postoje razumne osnove za zaključak da je optuženi koji je trenutno pritvoren u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija zapravo osoba po imenu Goran Lajić na koju se odnosi optužnica (....)" Vijeće je, shodno tome, naložilo "da se optuženi Goran Lajić (...) odmah pusti na slobodu". Donijeti nalog ne dovodi u pitanje optužbe koje se odnose na onog Gorana Lajića na kojeg se odnosi optužnica u predmetu Sikirica i drugi.

Ova odluka je donijeta nakon zahtjeva koji je 12. juna 1996. godine podnijelo Tužilaštvo u kojem je tražilo da se povuku optužbe protiv Gorana Lajića na osnovu toga što on nije onaj Goran Lajić na kojeg se odnosi optužnica.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org