Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Haraqija i Morina proglašeni krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda

Saopštenje za javnost
VEĆA
(Isklučivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. decembar 2008.
LM/MOW/1297t

Haraqija i Morina proglašeni krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda

Astrit Haraqija i Bajrush Morina danas su proglašeni krivim za nepoštovanje Međunarodnog suda i izrečena im je kazna od pet meseci, odnosno tri meseca zatvora.

Haraqija i Morina, obojica Albanci sa Kosova, proglašeni su krivim za svesno i hotimično ometanje sprovođenja pravde tako što su na suđenju bivšem vođi kosovskih Albanaca, Ramušu Haradinaju i drugima izvršili pritisak na jednog svedoka čiji je identitet bio zaštićen.

Tužilaštvo navodi da je Haraqija, tadašnji ministar kulture, omladine i sporta u Vladi Kosova i saosnivač takozvanog “Komiteta za odbranu Ramusha Haradinaja”, u julu 2007. godine naložio Morini da otputuje u zemlju prebivališta Svedoka 2 i ubedi ga da ne svedoči na suđenju.

“[…] Pretresno veće je konstatovalo da iz dokaza sledi van razumne sumnje da je Astrit Haraqija, znajući da se Svedok 2 sprema da da iskaz pred Međunarodnim sudom, upotrebio svoj uticaj nad Bajrushom Morinom koji je prihvatio Haraqijin autoritet i sledio njegove naloge.”

Morina se sa svedokom sastao 10. i 11. jula 2007. godine. Ministarstvo je pokrilo putne troškove.

Pretresno veće napominje, da je između ostalog, Morina rekao Svedoku 2 da su drugi svedoci koji su svedočili pred Međunarodnim sudom u predmetu Haradinaj i drugi kasnije ubijeni. Pretresno veće je zaključilo:

“… bilo je jasno da su reči Bajrusha Morine bile zamišljene kao snažan i jednoznačan poziv Svedoku 2 da se suzdrži od svedočenja u predmetu Haradinaj i drugi, te da su se samo tako mogle i shvatiti. Po mišljenju Pretresnog veća, takvo ponašanje predstavljalo je zastrašivanje.”

Pretresno veće je uzelo u obzir i olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, među kojima i to da je Haraqija zloupotrebio svoj položaj u Vladi da bi izvršio pritisak na jednog od zaposlenih u njegovom ministarstvu. Pretresno veće je takođe napomenulo nekoliko olakšavajućih okolnosi za Morinu, poput pritiska koji je na njega izvršio Haraqija, njegovog opiranja da izvrši to što mu je Haraqija naložio, kao i činjenicu da se za svoje ponašanje izvinio Svedoku 2.

Pretresno veće I je 3. aprila 2008. godine Ramusha Haradinaja i Idriza Balaja oslobodilo krivice po svim optužbama za odgovornost za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene na Kosovu od marta do septembra 1998. godine. Treći optuženi, Lahi Brahimaj, osuđen je na šest godina zatvora za okrutno postupanje i mučenje dve osobe u sedištu Oslobodilaške vojske Kosova (OVK) u mestu Jablanica/Jabllanicë.

U vreme izricanja prvostepene presude 3. aprila 2008. godine, Pretresno veće je napomenulo “ značajne poteškoće sa kojima se Veće susrelo u obezbeđivanju svedočenja većeg broja svedoka” tokom suđenja. Predmet Haradinaj i drugi trenutno se razmatra pred Žalbenim većem.

 

Celokupni tekst sažetka presude dostupan je na internet stranici Međunarodnog suda na:

http://www.icty.org
 

*****

Postupke u sudnicama možete pratiti na intenet stranici Međunarodnog suda na: www.icty.org*****
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Bureau de presse à La Haye
Tél.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org