Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava gospođe Carle Del Ponte, tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, povodom izveštaja o "Arkanovoj" smrti

TUŽILAŠTVO
Doc type - ie. PR/PA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 17. januar 2000.
PR/P.I.S./463-t

Izjava gospođe Carle Del Ponte, tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, povodom izveštaja o "Arkanovoj" smrti

Međunarodni sud je 1997. godine podigao optužnicu protiv Željka Ražnjatovića, zvanog “Arkan“, za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Nakon što ju je potvrdio sudija Međunarodnog suda, optužnica je ostala poverljiva, odnosno “pod pečatom”.

U martu 1999., delimično je poništen nalog o neobelodanjivanju kako bi se obznanilo da je Međunarodni sud podigao optužnicu protiv “Arkana“. Tačan sadržaj optužnice je, međutim, ostao predmet naloga o neobelodanjivanju i taj nalog je i dalje na snazi.

Ostale istrage koje se odnose na osobe koje su bile “Arkanovi“ pokrovitelji, ili su na drugi način bile povezani s njim, i dalje su u toku, pa prema tome ne nameravam zatražiti ukidanje naloga o poverljivosti optužnice.

Iako nisam spremna da obelodanim konkretne zločine ili mesta koja se navode u optužnici, spremna sam izjaviti da su “Arkanove“ aktivnosti u istočnoj Slavoniji, u Hrvatskoj, te u istočnoj i severozapadnoj Bosni tokom čitavog perioda između 1991. i 1995., podrobno istražene i dobro dokumentovane.

Žalim što se, nakon izveštaja o događajima koji su se desili u subotu uveče, “Arkan“ neće pojaviti na Međunarodnom sudu kako bi odgovarao po optužbama koje su podignute protiv njega. Međutim, uverena sam da će ostale osobe koje sa Arkanom dele odgovornost za zločine koje je počinio na kraju biti dovedene pred lice pravde