Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava predsjednika Carmela Agiusa

| Haag |

Izuzetna mi je čast da preuzmem funkciju predsjednika MKSJ-a u presudnom trenutku, neposredno pred okončanje njegovog rada. Na više načina, zadatak zatvaranja Međunarodnog suda biće koliko izazovan, toliko i bolan i nezavidan. Međutim, to je uloga koju sam drage volje preuzeo i koju su mi moje kolege povjerile, i namjeravam da je ostvarim s riješenošću i što najbolje budem mogao. Štaviše, osjećam se privilegovanim, i zahvalan sam što sam izabran da obavim taj zadatak.

Takođe, imam sreću što preuzimam dužnost u trenutku kada je Međunarodni sud snažan i spreman za posljednje dvije godine svog rada zahvaljujući predanom i izuzetnom radu mojih skorašnjih prethodnika, sudija Fausta Pocara, Patricka Robinsona i Theodora Merona. Stoga odmah na početku želim da im odam priznanje, naročito mom izravnom prethodniku, sudiji Meronu, koji je bio na čelu Međunarodnog suda tokom posljednje četiri godine. Sudija Meron je čvrsti zagovornik međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava i dao je ključni doprinos teškom udarcu koji je ovaj Međunarodni sud zadao nekažnjivosti. Odlučno je branio rad Međunarodnog suda i njegovih sudija, i poduzeo je sve kako bi osigurao da Međunarodni sud raspolaže ljudima i resursima potrebnim za ispunjenje njegovog mandata.

Ovom prilikom takođe želim da odam priznanje svima onima koji su svojom posvećenošću i naporima omogućili Međunarodnom sudu da napreduje i postane snažan. Posebno priznanje odajem sudijama, stalnim i ad litem, bivšim i sadašnjim, koji su naporno radili kako bi ovaj prvi ozbiljan eksperiment u borbi protiv nekažnjivosti nakon međunarodnih sudova u Nürnbergu i Tokiju postigao izuzetan uspjeh. Takođe odajem priznanje tužiocima, sekretarima Suda i sudskim savjetnicima koji su obogatili Međunarodni sud svojim znanjem i stručnošću. Najzad, jednako važno, ističem i ključni doprinos ostalog osoblja svih odjela Međunarodnog suda neometanom funkcionisanju i uspjehu ove institucije. Radimo zajedno preko dvadeset godina i udruženim naporima smo ostvarili značajna dostignuća. Svima vam iskreno zahvaljujem.

U ovom trenutku, izuzetno je važno da nastavimo i jačamo našu saradnju kako bismo ovaj Međunarodni sud zatvorili krajem 2017. godine na efikasan, profesionalan i primjeran način. Pri tome, na nama leži ogromna odgovornost. Imamo odgovornost prema Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojem dugujemo svoje postojanje i bez čije podrške ne bismo bili u mogućnosti da postignemo ovakav uspjeh. Imamo odgovornost prema međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnom krivičnom pravu koje smo izuzetno obogatili svojom sudskom praksom. Imamo odgovornost prema pravdi, zakonitom postupanju i pravu optuženih na pravično suđenje, što mora biti od najveće važnosti. Imamo odgovornost prema nasljeđu koje ćemo ostaviti iza sebe na kraju svog putovanja. Imamo odgovornost prema žrtvama i njihovim porodicama. 

I doista, iako su ostale samo dvije godine do isteka našeg mandata, još mnogo toga treba uraditi. Do kraja ove godine se očekuje izricanje žalbene presude u predmetu Stanišić i Simatović, kao i žalbene presude u izuzetno obimnom predmetu pred MKSR-om koji obuhvata više optuženih - predmetu Nyiramasuhuko i drugi. U junu 2016. će biti izrečena žalbena presuda u još jednom predmetu pred MKSJ-om, predmetu Stanišić i Župljanin, a tokom prvog kvartala sljedeće godine očekuje se donošenje prvostepenih presuda u predmetima Karadžić i Šešelj. Takođe očekujem da će odluka u predmetu Hadžić biti donesena tokom 2016. godine. Kad dođemo do te faze, svi naši napori nakon toga će biti usmjereni ka zatvaranju Međunarodnog suda i okončanju prvostepenog postupka protiv Mladića i žalbenog postupka u predmetu Prlić i drugi, najvećem i najsloženijem žalbenom postupku pred Međunarodnim sudom u posljednjih nekoliko godina.

Međunarodni sud je, kao i Savjet bezbjednosti, riješen da zatvori vrata ove institucije do kraja 2017. godine.  S tim ciljem na umu, zajedno s drugim relevantnim akterima pobrinut ću se da sva sudska vijeća raspolažu osobljem i resursima koji su im potrebni da svoj posao privedu kraju. To neće biti jednostavno. Između ostalih faktora, sve alarmantniji i kontinuirani odliv iskusnog osoblja, iako razumljiv, predstavlja ozbiljnu prijetnju našim istinskim naporima da okončamo naš mandat na vrijeme. To je pitanje koje namjeravam da pokrenem sa Savjetom bezbjednosti i drugim sagovornicima tokom svoje predstojeće misije u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Ipak, nadam se pozitivnom ishodu jer vjerujem da mi i Savjet bezbjednosti dijelimo isti cilj i težnju, a to je da uspješno privedemo kraju ovaj prvi veliki eksperiment u međunarodnom krivičnom pravosuđu.

Nalazimo se u ključnom trenutku u istoriji Međunarodnog suda. Uvjeren sam da će moje kolege i naše dragocjeno osoblje, pod mojim vođstvom, učiniti sve kako bi osigurali da Međunarodni sud i dalje služi kao utjelovljenje najplemenitijih težnji međunarodne zajednice za pravdom. Danas, preuzimajući dužnost, obavezujem se da učinim to isto.