Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava sudije Theodora Merona, predsednika MKSJ-a, u vezi sa ostavkom sudije Richarda Georgea Maya

PREDSEDNIK
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 22. februar 2004.
MF/P.I.S./824t

Izjava sudije Theodora Merona, predsednika MKSJ-a, u vezi sa ostavkom sudije Richarda Georgea Maya

Sudija Richard George May iz velike Britanije obavestio me je da iz zdravstvenih razloga podnosi ostavku na mesto sudije Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i da njegova odluka stupa na snagu 31. maja 2004. godine. U pismu kojim podnosi ostavku, sudija May navodi da će mu bolest od koje od nedavno pati učiniti sve težim dalje obavljanje njegove dužnosti i da veruje, mada nerado, da je njegova ostavka u najboljem interesu Suda.

Na njegov zahtev i u skladu sa pravilom 16 Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a, pismo kojim sudija May podnosi ostavku prosledio sam Generalnom Sekretaru Ujedinjenih Nacija. Siguran sam da će Generalni Sekretar, u skladu sa članom 13bis Statuta Međunarodnog suda, uskoro imenovati sudiju koji će zameniti sudiju Maya.

Preko šest godina, izuzetna inteligencija i nepokolebljiva posvećenost poslu činile su sudiju Maya jednim od oslonaca Međunarodnog suda. Otkako je u novembru 1997. položio zakletvu, sudija May je neumorno radio na izvršavanju mandata MKSJ-a – da se osobama optuženim za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava sudi na pravičan, efikasan i valjan način.

Spisak predmeta kojima je sudija May svojim trudom doprineo čini značajan deo ukupnog broja predmeta pred Međunarodnim sudom. Kao član Pretresnog veća II, sudija May je učestvovao na suđenjima i u donošenju presuda u predmetima Furundžija i Kupreškić i drugi. Otkako je u novembru 1998. postao predsedavajući sudija Pretresnog veća III, sudija May je predsedavao suđenjima u predmetima Kordić i Čerkez i Milošević. Učestvovao je i u donošenju mnogih presuda o kazni, uključujući i one u predmetima Čelebići, Sikirica, Plavšić i Banović. Takođe je učestvovao u donošenju stotina odluka pretresnih veća u vezi sa procesnim pitanjima i bio je predsedavajući sudija Žalbenog veća u predmetu Aleksovski.

Svoju praktičnu mudrost i potpuno vladanje materijalnim krivičnim pravom sudija May je koristio u rešavanju mnogih izazova bez presedana. Strpljivo i pažljivo je vodio veliki deo izuzetno obimnog predmeta Milošević, koji je od istorijskog značaja. Jedinstvene probleme sa kojima se suočavao u ovom predmetu rešavao je kreativno i efikasno. Vanredno umeće sudije Maya očigledno je i iz toga što je u svim predmetima na kojima je radio uspeo da uspostavi ravnotežu između prava optuženog i efikasnog vođenja suđenja.

Sudija May je takođe pet godina služio kao predsednik Komisije za Pravilnik o postupku i dokazima MKSJ-a. Rad te komisije na razvijanju krivičnog postupka primerenog posebnim zahtevima međunarodnog krivičnog gonjenja i u kojem se kombinuju različiti pristupi anglosaksonskog i kontinentalnih pravnih sistema od neprocenjive je važnosti. Razrađivanje procesnih okvira koji omogućavaju efikasno vođenje suđenja uz poštovanje prava optuženog jedan je od glavnih doprinosa MKSJ-a razvoju međunarodnog krivičnog prava. MKSJ je u mogućnosti da vodi verodostojne i složene sudske postupke velikim delom zahvaljujući veštini kojom je sudija May rukovodio Komisijom za Pravilnik.

Sudije i zaposleni na Međunarodnom sudu nastaviće da rade na izvršavanju istorijske misije MKSJ-a i u odsustvu sudije Maya. Siguran sam da njegova ostavka neće nepotrebno poremetiti bilo koji postupak pred Međunarodnim sudom. Vođenje predmeta Milošević ostaje u sigurnim rukama Pretresnog veća III.

Jedan od svedoka pred ovim Sudom opisao je sudiju Maya kao čoveka “napravljenog od ojačane platine”. Ta metafora je sasvim primerena. Kao i platina, sudija May je snažan, plemenit, brilijantan i, iznad svega, poseduje kvalitete koji se vrlo retko sreću. Meni lično, sudija May je blizak prijatelj i cenjeni mentor. Svima nama na Međunarodnom sudu bio je dragocen kao kolega i nadamo se da će nam u ulozi prosvetljenog posmatrača i dalje davati pronicljive komentare na rad MKSJ-a. Veoma smo zahvalni sudiji Mayu na godinama službe i želimo mu brz i potpun oporavak.