Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izjava tužioca Carle Del Ponte povodom posete Beogradu

TUŽILAŠTVO
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 30. januara 2001.
P.I.S./558-t

Izjava tužioca Carle Del Ponte povodom posete Beogradu

Tokom svoje posete Beogradu ove nedelje, imala sam nekoliko sastanaka sa raznim grupama i udruženjima žrtava, kao i sa rodbinom lica koja su ubijena ili nestala posle sukoba u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Razgovori sa ovim ljudima su još jednom pokazali da ima previše žrtava na svim stranama. Njima je jako stalo da se svi zločinci dovedu pred lice pravde i oni na to imaju pravo. Saosećam sa svim žrtvama i zalažem se za njih, kao i za to da se sudi onima koji su najodgovorniji za najgore zločine. To ne mogu da uradim sama i moram da se oslonim na države i njihovu punu saradnju sa Haškim tribunalom kako bi svi ostvarili pravdu.

Želim da stavim na znanje sledeće: odlučno odbijam sve koncepte kao što su kolektivna krivica i nemam nameru da sudim svim Srbima. Naprotiv - želim da pomognem Srbiji da okrene novi list i da izvede pred lice pravde one pojedince koji su odgovorni za zločine u našoj nadležnosti. Uverena sam da javno mnjenje u ovoj zemlji želi pravdu i istinu.

Takođe želim da uverim ljude u Srbiji da istražujemo i zločine protiv Srba na Kosovu i u Hrvatskoj i Bosni. Verujem da će saradnja sa novim vlastima u Jugoslaviji i Srbiji olakšati ove istrage, uključujući i one protiv OVK i ostalih zločinaca na višim nivoima komandne odgovornosti.

Nadala sam se da će nova Vlada Jugoslavije biti spremna da sarađuje sa mnom kako bi ostvarili pravdu za žrtve, a one protiv kojih je Haški truibunal već podigao optužnice predali u ruke pravde. Iznenadilo me je to da moj sastanak sa predsednikom Koštunicom u utorak nije doveo ni do kakvog sadržajnog dijaloga. Naredna dva dana sam, ipak, bila ohrabrena činjenicom da sam takav dijalog uspela da uspostavim sa drugim ministrima u vladi i zvaničnicima. Ti sastanci nisu uvek bili laki i sigurno je da postoje područja u kojima nedostatak razumevanja sa obe strane zamagljuje neka pitanja. Međutim, počeo je dijalog koji može dovesti do uzajamnog razumevanja. I dalje se oprezno nadam da neke od prepreka, kao što je nedostatak domaćeg zakonodavstva koji navodno sprečava predaju begunaca koji su na optužnicama Haškog tribunala, uskoro biti otklonjene i da će nova vlada uskoro biti u situaciji da potpuno odgovori svojim međunarodnim pravnim obavezama.

Spremna sam da sa novom Vladom radim na ostvarivanju pozitivne i plodne saradnje sa Tužilaštvom. Na kraju krajeva, potpuna saradnja sa Tribunalom se, ipak, ne može izbeći ukoliko Jugoslavija želi da postane punopravni član međunarodne zajednice.

Moja prva poseta Beogradu se privodi kraju i odlazim sa podeljenim osećanjima. U mnogome sam ohrabrena izjavama nekih članova novih vlada Jugoslavije, a naročito Srbije, o iskrenoj nameri da u potpunosti sarađuju sa Haškim tribunalom. Sigurna sam da skoro odmah mogu očekivati saradnju u mnogim oblastima, uključujući i ponovno otvaranje moje kancelarije ovde u Beogradu i obnavljanje nekoliko istraga koje će obuhvatiti pristup mnogim žrtvama i svedocima srpske nacionalnosti. To je pozitivan razvoj događaja i njegov značaj se ne može negirati. Međutim, pravi test će biti to da li će nove vlade biti spremne da Tribunalu izruče optužene koji su u bekstvu. Za mene će to biti najvažnije pitanje koje treba rešiti u našim budućim odnosima i neosporan znak prave i potpune saradnje sa Haškim tribunalom. Za sada, to ostaje potpuno otvoreno pitanje.