Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izložba povodom obilježavanja 20. godišnjice Međunarodnog suda otvorena u Sarajevu

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
Haag, 16. juli 2013. 
CS/PR1576t

Izložba povodom obilježavanja 20. godišnjice Međunarodnog suda  otvorena u Sarajevu

Međunarodni sud je danas u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorio izložbu kojom se obilježavaju važna postignuća tokom dvije decenije njegovog postojanja. Prijemu povodom otvaranje izložbe prisustvovalo je preko 60 gostiju, uključujući stručnjake na polju tranzicijske pravde i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, nacionalnog pravosuđa i diplomatskog kora.

Izložba, pod naslovom ‘20 godina međunarodne pravde,’ bit će otvorena do 31. avgusta 2013. Ona ističe ulogu Međunarodnog suda u okončanju nekažnjivosti za one koji su počinili teške zločine tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji, njegov pionirski doprinos razvoju međunarodnog krivičnog pravosuđa i naslijeđe koje ostavlja zajednicama na području bivše Jugoslavije.

Komentarišući značaj ove izložbe, predsjednik MKSJ-a, sudija Theodor Meron, izjavio je: “Pošto se Međunarodni sud približava okončanju svog rada, sada je važnije nego ikada da informacije o njegovom radu budu dostupnezajednicama u bivšoj Jugoslaviji. Ova izložba iznova potvrđuje tu predanost pristupačnosti i odgovornosti u regionu, gdje je naslijeđe Međunarodnog suda od najvećeg značaja.”

Direktorica muzeja, Elma Hašimbegović, izjavila je: “Historijski muzej ima čast da predstavi ovu izložbu koja će domaćim i međunarodnim posjetiocima dati priliku da se upoznaju s radom Međunarodnog suda i njegovim najvažnijim predmetima, koji su suštinski vezani za nedavnu prošlost Bosne i Hercegovine.”

Izložba, koja je prethodno bila postavljena u Vijećnici u Haagu, dio je kontinuiranih napora Outreach programa da razvije svijest o istorijskoj ulozi Međunarodnog suda u krivičnom gonjenju i presuđivanju za ratne zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji i potakne razumijevanje te uloge.


Za više informacija, kontaktirajte Nermu Jelačić, šeficu Službe za komunikacije, na +31 (0) 6 5357 8006 ili jelacic [at] un.org

Outreach program Međunarodnog suda